Global menu

Our global pages

Close

Návrat zaměstnanců ze zahraničí

 • Czech Republic
 • Coronavirus

06-10-2021

Cestování a COVID-19

Ve většině případů zaměstnanci po příjezdu ze zahraničí nesmí vstoupit po určitou dobu na pracoviště. Ministerstvo práce zároveň vydalo doporučení pro náhradu mzdy v takovém případě.

Rozdělení států podle rizika

Velká část níže uvedených povinností a omezení se nevztahuje např. na osoby s dokončeným očkováním, pendlery a osoby, které již COVID-19 prodělaly. Musí samozřejmě mít náležitá potvrzení.

Země s nízkým rizikem („zelená země“)
 • Před vstupem do ČR nebo nejpozději do 5 dní po příjezdu absolvovat antigenní test (ne starší než 48 h.) nebo PCR test (ne starší než 72 h.)
Země se středním rizikem („oranžová země“)
 • Před vstupem do ČR nebo nejpozději do 5 dní po příjezdu absolvovat antigenní test (ne starší než 48 h.) nebo PCR test (ne starší než 72 h.)
Země s vysokým rizikem („červená země“)
 • Při vstupu do ČR mít u sebe negativní výsledek PCR testu (max. starý 72 h.); občanovi ČR / cizinci s trvalým pobytem v ČR cestujícímu hromadnou dopravou stačí i negativní výsledek antigenního testu (ne starší než 48 h.); občan ČR / cizinec s trvalým pobytem v ČR cestující individuální dopravou při vstupu do ČR mít negativní test nemusí
 • Nejdříve po 5 dnech a nejpozději do 14 dnů od příjezdu absolvovat PCR test
 • Do doby výsledku testu být v samoizolaci

Země s velmi vysokým rizikem

(„tmavě červená země“)

 

 • Při vstupu do ČR mít u sebe negativní výsledek PCR testu (max. starý 72 h.); občanovi ČR / cizinci s trvalým pobytem v ČR cestujícímu hromadnou dopravou stačí i negativní výsledek antigenního testu (ne starší než 48 h.); občan ČR / cizinec s trvalým pobytem v ČR cestující individuální dopravou při vstupu do ČR mít negativní test nemusí
 • Nejdříve po 5 dnech a nejpozději do 14 dnů od příjezdu absolvovat PCR test
 • Do doby výsledku testu být v samoizolaci

Země s extrémním rizikem

(„černá země“)

 

 • Při vstupu do ČR mít u sebe negativní výsledek PCR testu (max. starý 72 h.); občanovi ČR / cizinci s trvalým pobytem v ČR stačí i negativní výsledek antigenního testu (ne starší než 48 h.)
 • Do 24 hodin po příjezdu a dále nejdříve 10. den po příjezdu absolvovat PCR test
 • Do doby výsledku testu být v samoizolaci

Cestující jsou před příjezdem do ČR povinni vyplnit příjezdový formulář (a mít u sebe potvrzení o vyplnění), informovat zaměstnavatele o tom, ze které země se vrací, a po dobu 10 dnů od příjezdu nosit na pracovišti alespoň respirátor FFP2.

Státy do kategorií rozřazuje Ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím Seznamu zemí, který pravidelně aktualizuje. Země, která na seznamu není, je zemí s velmi vysokým rizikem nákazy.

Povinnosti zaměstnavatelů

Zaměstnavatelé nesmí vpustit na pracoviště zaměstnance, který se vrátil ze zahraničí, dokud zaměstnanec zaměstnavateli nepředloží negativní výsledek testu.

Po dobu samoizolace je možné se domluvit se zaměstnancem na výkonu práce z domova, případně dohodnout nebo nařídit čerpání dovolené. Není-li to možné a není-li zaměstnanec v pracovní neschopnosti nebo v karanténě, další kroky závisí na důvodu cesty zaměstnance do zahraničí.

Pracovní cesta

Doba samoizolace je omluvenou absencí, a zaměstnanci přísluší po tuto dobu náhrada mzdy ve výši 100 % průměrného výdělku.

Zaměstnavatel je také povinen zaměstnanci uhradit veškeré vzniklé náklady spojené s absolvováním testů, jako vedlejších výdajů v souvislosti s pracovní cestou.

Osobní důvody

Doba samoizolace je omluvenou absenci, ale zaměstnanec nemá nárok na náhradu mzdy, ani náhradu nákladů na testování (zaměstnavatel je ale může poskytnout dobrovolně).

Doporučení zaměstnavatelům

 • Informovat zaměstnance o jejich povinnostech uvedených v tabulce výše
 • Nastavit procesy pro kontrolu práva zaměstnance vstoupit na pracoviště (např. kontrola negativního výsledku testu)
 • Nastavit procesy pro dobu samoizolace, tedy nastavení pravidel pro práci z domova a vykazování doby samoizolace jako doby s nebo bez náhrady mzdy

 


    Návrat zaměstnanců ze zahraničí
ke STAŽENÍ