Global menu

Our global pages

Close

Kāda ir aizsargājamā darbinieka informācija uzņēmuma iekšienē?

  • Latvia
  • Privacy, data protection and cybersecurity

09-03-2023

Avots: iTiesības.lv, marts 2023

Lasiet Eversheds Sutherland Bitāns juristes Lienes Leldes Riebas rakstu “Kāda ir aizsargājamā darbinieka informācija uzņēmuma iekšienē?” un uzziniet atbildes uz jautājumiem: Kāda ir aizsargājamā darbinieka informācija uzņēmuma iekšienē? Vai kopīgajās mapēs drīkst ievietot informāciju par katra darbinieka izmantoto un uzkrāto atvaļinājumu? Vai šie dati ir aizsargājami kā fiziskās personas dati? Vai informācijai par atvaļinājumu, slimošanu, darba novērtējumu un mērķiem būtu jābūt citiem darbiniekiem vispārpieejamai informācijai?

Tāpat kā fiziskās personas dati, aizsargājamas ir arī dažādas atskaites, darbinieku darba novērtējumi, mērķu sasniegšanas rezultāti. Vai pārdošanas nodaļā drīkst publiski apspriest, kādi ir katra darbinieka rezultāti, kas un kuram ir jāuzlabo darba izpildē, utt.? Kā noteikt, kurā brīdī minētās informācijas apspriešana ir uzskatāma par darbu plānošanu un attīstību, bet kurā – par sensitīva rakstura fiziskās personas datu atklāšanu?

iTiesības.lv abonementiem pilna publikācija latviešu valodā pieejama šeit.