Global menu

Our global pages

Close

Konkurences un konkurences tiesvedības likumi un noteikumi Latvijā

  • Latvia
  • Other

11-11-2021

 

Avots: CEE Legal Matters, novembris 2021

Ir iznākusi pirmā CEE Legal Matters izdotā salīdzinošā rokasgrāmata “CEE Legal Matters Comparative Legal Guide: Competition 2021”, kas sniedz pārskatu par Centrālās un Austrumeiropas valstu vietējo konkurences regulējumu. Tajā ir ietverts galveno konkurences tiesību aktu izklāsts, visi nozīmīgie jaunākie grozījumi, kā arī dažādi praktiski jautājumi par konkurences tiesībām un to uzraudzību un izaicinājumiem katrā no valstīm.

“Galvenais ar konkurenci saistītais likumdošanas akts Latvijā ir Latvijas 2001.gada 4.oktobra Konkurences likums. Tas aptver galvenās darbības jomas – aizliegtas vienošanās, dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, apvienošanās kontroli un valsts pārvaldes iestāžu radītos konkurences kropļojumus. Ir arī 2016. gada 1. janvāra Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums (no 2021. gada 1. novembra aizstāts ar Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu, ar pārejas periodu līdz 2022. gada 19. aprīlim).

Turklāt pastāv virkne Ministru kabineta noteikumu (sekundāro tiesību aktu), kas satur detalizētākus noteikumus, kas saistīti ar Latvijas Konkurences padomes galvenajām darbības jomām.”

 

Ar pilnu nodaļu par Latviju var iepazīties šeit (angļu val.)

Pilna publikācija pieejama šeit (angļu val.)