Global menu

Our global pages

Close

Podpora výstavby obnovitelných zdrojů

  • Slovakia
  • Environment

16-12-2021

V Plánu obnovy a odolnosti Slovenska jsou plánovány reformy a investice do obnovitelných zdrojů energie. Reformy mají přinést především úpravy v oblasti energetické účinnosti s cílem snižování spotřeby a zvyšování podílu zelené energie, jakož i usnadnění připojení obnovitelných zdrojů energie („OZE“) a přijetí podpůrných a investičních schémat pro nové a modernizované OZE.

V rámci investic do výstavby nových zdrojů OZE se do roku 2026 počítá s výstavbou zařízení s výkonem 10 kW až 50 MW (kromě vodních elektráren) s celkovým objemem nových připojených OZE 120 MW. Dotace budou přidělovány na základě aukcí, přičemž hlavním kritériem budou náklady na MWh vyrobené elektřiny. Celkově se počítá s dotacemi ve výši 103 milionů EUR.

Zároveň se plánuje podpořit modernizace (tzv. repowering) bioplynových stanic a vodních elektráren částkou 62 milionů EUR. Stejnou částkou budou podpořena zařízení pro skladování energie (bateriová úložiště), včetně řešení založených na využití vodíku a na zvýšení regulačního výkonu vodních elektráren.