Global menu

Our global pages

Close

Chambers Europe 2009 rekomenduje kancelarię Wierzbowski Eversheds w aż 9 dziedzinach prawa

 • Poland

  30-04-2009

  W kwietniu 2009 roku ukazała się kolejna edycja informatora Chambers Europe. Mamy przyjemność poinformować, że zarówno kancelaria Wierzbowski Eversheds, jak i jej prawnicy ponownie zostali rekomendowani w wielu dziedzinach prawa. Obecność kancelarii w zestawieniach potwierdza jej wysoką pozycję na rynku.

  Wielokrotne rekomendacje w publikacjach Chambers & Partners cieszą tym bardziej, że rankingi tej prestiżowej instytucji monitorującej światowy rynek usług prawnych uznawane są za jedne z najbardziej miarodajnych i wiarygodnych. Opracowuje je niezależna firma badawcza, a podstawą do przyznania tytułów są rekomendacje uzyskiwane podczas wnikliwych wywiadów przeprowadzanych z klientami oraz środowiskiem prawniczym.

  Jesteśmy polecani w następujących dziedzinach prawa:

  • Bankowość i finanse
   „Zespół prawa bankowego i finansowego angażuje się w sprawy związane z zapewnieniem zgodności z wymaganiami prawnymi lub regulacyjnymi i zbiera laury za osiągnięcia w wielu godnych uwagi sprawach, do których zaliczyć należy doradztwo na rzecz Telekomunikacji Polskiej w związku z umowami z EBOiR, których wartość przekracza 400 milionów euro. Klienci kancelarii doceniają ten zespół za „zaangażowanie i rzetelną pracę, która idzie w parze z doskonałym zrozumieniem wszystkich aspektów problemu.” Marek Czarny jest główną osobą kontaktową w sprawach z zakresu bankowości."
  • Prawo antymonopolowe i konkurencji
   „Zespół prawa konkurencji i spraw sądowych silnie zaznacza swoją obecność na salach rozpraw, a obecnie również aktywnie zajmuje się doradztwem na rzecz klientów, głównie w zakresie planów sprzedaży, umów dystrybucyjnych i wyłączności. Koncentrując się głównie na sektorze telekomunikacyjnym i farmaceutycznym, prawnicy z tego zespołu świadczą usługi doradztwa w sprawach dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji, zgodności z wymaganiami regulacyjnymi, wykorzystania reklamy, jak również reprezentują klientów w sprawach spornych."
  • Prawo budowlane
   „Oferując pełen zakres usług prawniczych dotyczących zagadnień polskiego prawa zamówień publicznych, kancelaria ta, będąc członkiem globalnej sieci, posiada dwa biura w Polsce i buduje renomę świadcząc doradztwo na rzecz takich polskich klientów, jak miasta Wrocław – w sprawach związanych budową stadionu na EURO 2012 - i Gdańsk, przy realizacji projektów związanych z rozwojem infrastruktury drogowej. Sprawy związane z budową autostrad oraz liczne projekty prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pochłaniają większość czasu prawników tej specjalizacji. Innymi ważnymi projektami w zakresie rozbudowy infrastruktury, w które zaangażowana była kancelaria, były projekty renowacji i rozbudowy polskich dworców kolejowych."
  • Prawo korporacyjne/Fuzje i przejęcia
   „Kancelaria doradzała między innymi grupie Tebodin SAP w związku z fuzją siedmiu polskich spółek powiązanych. Partner zarządzający Krzysztof Wierzbowski jest główną osobą kontaktową w tym zakresie."
  • Rozwiązywanie sporów
   „Zespół ten to silny gracz na polskim rynku. Ankietowani zauważają dużą aktywność tej kancelarii w dziedzinie prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz w postępowaniach przed organami administracji państwowej. Zespół, w skład którego wchodzi czterech partnerów i 20 prawników, jest postrzegany jako "absolutnie bezpieczna przystań.” Wśród najważniejszych zleceń tej grupy należy wymienić skuteczne reprezentowanie TP S.A. przed Sądem Najwyższym w postępowaniu w sprawie o stosowanie przez nią reklamy wprowadzającej w błąd."
  • Prawo pracy
   „Zespół tej kancelarii specjalizujący się w prawie pracy z powodzeniem doradza w kwestiach pracowniczych, związanych z fuzjami i przejęciami, a także zbywaniem przedsiębiorstw i likwidacji."
  • Własność intelektualna
   „Zespół prawa własności intelektualnej kancelarii Wierzbowski Eversheds wspierają członkowie innych zespołów, w tym zespół ochrony danych osobowych, nie dziwi więc fakt, że e-commerce jest również liczącą się praktyką kancelarii. W sprawach związanych z prawem własności intelektualnej główną osobą do kontaktu jest Magdalena Orzelska-Bratkowska."
  • Prawo sektora farmaceutycznego i żywnościowego
   „Oprócz dbania o zachowanie zgodności działania swoich klientów farmaceutycznych z wymaganiami regulacyjnymi i przepisami prawa, kancelaria ta koncentruje się również na branży spożywczej. Bożena Ciosek przewodzi zespołowi prawa farmaceutycznego i żywnościowego, który obsługuje takich klientów jak Bristol-Myers Squibb, AstraZeneca i Kompania Piwowarska."
  • Technologie-Media-Telekomunikacja
   „Dzięki prowadzeniu kompleksowego doradztwa na rzecz TP S.A., głównego operatora telekomunikacyjnego w Polsce i spółek z grupy TP S.A. (w tym PTK Centertel), kancelaria ta zdobyła szczególną renomę w tym segmencie rynku. Zakres specjalności obejmuje kwestie związane z zapewnieniem dostępu telekomunikacyjnego i umowy o świadczenie usług, regulacje polskie i europejskie oraz doradztwo w kwestiach związanych z przetargami."

  Wyróżnieni prawnicy to:

  • Arwid Mednis (Technologie-Media-Telekomunikacja)
   „Posiadający znakomite doświadczenie i doskonałą znajomość specyfiki rynków telekomunikacyjnych, Arwid Mednis jest postrzegany jako „niekwestionowany autorytet w sprawach regulacyjnych."
  • Małgorzata Modzelewska de Raad (Prawo antymonopolowe i konkurencji)
   „Menedżer zespołu prawa konkurencji i spraw sądowych Małgorzata Modzelewska de Raad jest zaliczana do grona wiodących doradców w tym rankingu: prawnicy z konkurencyjnych kancelarii podziwiają ją za jej absolutne zaangażowanie oraz ogromne doświadczenie."
  • Henryk Romańczuk (Rozstrzyganie sporów)
   „Według źródeł rynkowych Henryk Romańczuk jest postrzegany jako „dżentelmen i skuteczny prawnik z imponującym doświadczeniem zawodowym."
  • Ewa Łachowska-Brol  (Prawo pracy)
   „Klienci wysoko cenią sobie bezpośrednie podejście i precyzyjność Ewy Łachowskiej-Brol oraz zachwalają umiejętność jej zespołu w radzeniu sobie z niespodziewanymi zwrotami sytuacji."

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Register to receive regular updates via email.