Global menu

Our global pages

Close

Rekomendacje Chambers Europe dla Wierzbowski Eversheds

 • Poland

  15-05-2012

  W maju 2012 r. wydawnictwo Chambers & Partners opublikowało kolejną edycję swojego informatora Chambers Europe. Zarówno nasza kancelaria jak i indywidualni prawnicy ponownie są rekomendowani w wielu dziedzinach prawa. Obecność kancelarii w zestawieniach Chambers potwierdza jej wysoką pozycję na rynku.

  Jesteśmy polecani w następujących dziedzinach prawa:

  • bankowość i finanse
   „Ten warty uwagi zespół brał udział w pozyskaniu finansowania w wysokości 1,2 mld dla programu  inwestycyjnego przedsiębiorstwa Tramwaje Warszawskie. Zespół ten doradzał także Telekomunikacji Polskiej przy pozyskaniu kredytu odnawialnego w wysokości 500 mln euro od konsorcjum banków polskich i zagranicznych. Ankietowani mówią o nich : Są zawsze dostępni i oferują konkretne porady”.
    
  • prawo antymonopolowe i konkurencji
   „Zespół wyróżnia się jakością świadczonych porad oraz obszernym doświadczeniem w sektorze telekomunikacyjnym. Z sukcesem reprezentował Telekomunikację Polską w postępowaniu przed polskim regulatorem rynku oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących nałożonych na firmę kar w wysokości  127,5 mln euro za nadużywanie pozycji dominującej. Ankietowani mówią o nich: Dotrzymują terminów i wnikliwie analizują powierzone im zagadniena. Zawsze, gdy mam do czynienia ze skomplikowaną sprawą, korzystam z ich pomocy".
    
  • prawo budowlane
   „Prawo budowlane pozostaje kluczowym obszarem działalności i specjalizacji kancelarii Wierzbowski Eversheds. W ostatnim czasie prawnicy kancelarii doradzali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) m.in. przy krajowym elektronicznym systemie poboru opłat. Zespół doradzał także GSG Towers przy podpisywaniu umów na realizację inwestycji. Ankietowani mówią o nich: Mają gruntowną wiedzę techniczną”.
    
  • rozstrzyganie sporów
   „Zespół został doceniony za swe zaangażowanie w obszarze dochodzenia roszczeń w postępowaniach grupowych oraz sporach regulacyjnych w branży telekomunikacji. Zespół reprezentował także Ministerstwo Skarbu w postępowaniu arbitrażowym o wartości 250 mln euro, przeciwko AWSA. Ankietowani mówią o nich: Terminowa współpraca, pogłębiona analiza i rozległe doświadczenie”.
    
  • prawo pracy
   „Ten niewielki liczebnie zespół jest doceniany za świadczenie usług prawnych wysokiej jakości. Najważniejsze osiągnięcia zespołu obejmują doradztwo w zakresie transferu pracowników oraz unifikacji struktur zatrudnienia po transakcji połączenia m.in. dla firmy Danfoss. Ankietowani mówią o nich: Zorientowani na rozwiązania”. 
  • własność intelektualna
   „Ta utalentowana grupa została nagrodzona za zorientowanie na cel i otwartość na niestandardowe rozwiązania w zakresie różnego rodzaju spraw związanych z własnością intelektualną oraz obszerne doświadczenie w kwestiach związanych z Internetem. W ostatnim czasie zespół doradzał firmie Danfoss w sporach o naruszenie znaku towarowego, a także HJ Heinz w kwestiach systemów licencyjnych oraz znaków towarowych. Ankietowani mówią o nich: Ten zespół świadczy usługi najwyższej jakości”.
    
  • life sciences
   „Zespół aktywnie doradza takim klientom jak AstraZeneca, Actelion Pharmaceuticals, Mead Johnson Nutrition czy Bristol-Myers Squibb. Najważniejsze osiągnięcia zespołu to doradztwo na rzecz AstraZeneca w zakresie dystrybucji bezpośredniej, kwestiach regulacyjnych i zamówień publicznych”.
    
  • prawo zamówień publicznych
   „Ten wiodący zespół został doceniony za doświadczenie w zakresie realizacji projektów infrastrukturalnych. Zakres działań zespołu obejmuje m.in. prowadzenie negocjacji między zamawiającymi a wykonawcami oraz reprezentowanie klientów przed organami administracyjnymi. Najważniejszym klientem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), której zespół doradzał w zakresie zakupu krajowego elektronicznego systemu poboru opłat od firmy Viatoll (projekt o wartości 1,24 mld euro). Zespół doradzał także Rafako w postępowaniu dotyczącym budowy nowego bloku elektrowni o wartości 2,58 mld euro. Ankietowani mówią o nich: Dla nich klient zawsze jest najważniejszy. Wykazują się ogromną świadomością biznesową”.
    
  • restrukturyzacja finansowa i upadłości
   „Zespół wzmocnił swoją pozycję na rynku prawa upadłościowego i postępowań naprawczych dzięki zaangażowaniu nowej osoby. Najważniejsze osiągnięcia zespołu obejmują doradztwo na rzecz Borealis w przygotowaniu i zgłaszaniu roszczeń w postępowaniu upadłościowym z Plastal. Ankietowani wskazali zespół jako silny, niezawodny i proaktywny”.
    
  • technologie, media i telekomunikacja
   „Zespół awansował w rankingu ze względu na doskonałą jakość usług oraz doskonałą znajomość rynku regulacyjnego, w szczególności w zakresie prowadzenia sporów i  postępowań odwoławczych przed polskim regulatorem rynku. Ostatnio, zespół doradzał PTK Centertel w zakresie stawek za połączenia telefoniczne oraz reprezentował klienta w postępowaniu odwoławczym przed regulatorem. To ulubiony zespół takich klientów jak eBay, Telekomunikacja Polska i PayPal. Ankietowani mówią o nich: Wspierają nas w podejmowaniu właściwych decyzji. Ze względu na wyjątkowo twórcze podejście, współpraca z nimi to przyjemność”.

  Wyróżnienia dla prawników:

  • Małgorzata Modzelewska de Raad kieruje zespołem prawa konkurencji. Kluczowe transakcje obejmują doradztwo na rzecz Energa przed polskimi organami ochrony konkurencji w związku z nabyciem PGE. 
  • Henryk Romańczuk jest doceniany za wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów procesowych. Doradzał Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w sporze ze spółką Alpine Bau. 
  • Ewa Łachowska-Brol kieruje zespołem prawa pracy, jest uważana za doświadczonego prawnika, który do spraw swoich klientów podchodzi w sposób praktyczny. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych. 
  • Tomasz Zalewski kieruje zespołami prawa zamówień publicznych oraz własności intelektualnej i e-biznesu. Jest uważany za błyskotliwego prawnika, który wykracza poza zwykłe doradztwo prawne i jest świetnym współpracownikiem, co jednogłośnie potwierdzają klienci. Doradzał spółce Burda w sprawie naruszenia własności intelektualnej i uczciwej konkurencji przez innego wydawcę. Ankietowani cenią go także za rozległe doświadczenie w zakresie prawa zamówień publicznych. Ostatnio reprezentował ING Lease Polska i Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz w przetargu na zakup sześciu pociągów elektrycznych. 
  • Michał Drozdowicz jest postrzegany jako młody prawnik z dużym potencjałem. Doradzał przy projektach i realizacjach inwestycji infrastrukturalnych. 
  • Lech Giliciński kieruje zespołem prawa restrukturyzacji i postępowań naprawczych. Niedawno opuścił szeregi White&Case i dołączył do kancelarii. Uchodzi za wyjątkowo uważnego i dokładnego doradcę, poszukującego optymalnych rozwiązań. Oferuje rozwiązania dopasowane do potrzeb klientów, którzy potwierdzają, że jest jednym z najlepszych praktyków w swojej dziedzinie. 
  • Karolina Stawowska kieruje zespołem prawa podatkowego. Jest uważana za bardzo doświadczonego i kreatywnego doradcę podatkowego. 
  • Arwid Mednis kieruje praktyką technologii, mediów i telekomunikacji. Jest uważany za jednego z najlepszych doradców w zakresie ochrony danych osobowych. Posiada imponujące doświadczenie zawodowe. Brał także udział w opracowywaniu wielu aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych.

  Disclaimer

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back

  Print Friendly and PDF
  Register to receive regular updates via email.