Global menu

Our global pages

Close

The Looking Glass report: Yhtiöiden lakiosastot haluavat lisätä vaikuttavuutta ja tehokkuutta

 • Finland

  02-12-2016

  Yhtiöiden lakiosastot haluavat hyödyntää teknologiaa, mutta sijoitukset voivat jäädä tekemättä sisäisten esteiden takia

  • Kansainvälisten yhtiöiden lakimiehet pitävät teknologiaan tehtäviä sijoituksia strategisesti tärkeinä tehokkuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi

  • Kahdella kolmasosalla (64 %) on kuitenkin ongelmia saada siihen rahoitusta ja kolmasosa on huolissaan oman osastonsa IT-taidoista

  • Asianajotoimistojen sijoitukset ja asiakkaiden todelliset tarpeet eivät aina kohtaa

  Samalla, kun yhtiöiden omien lakiosastojen rooli liiketoiminnan strategisina luottoneuvonantajina kasvaa, Evershedsin uudessa raportissa havaittiin, että yhtiöiden lakimiehet eivät pääse parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntämään teknologisten innovaatioiden tarjoamia mahdollisuuksia. Edistyksen esteiksi mainitaan tarvittavan budjetin, digitaalisen asiantuntemuksen ja lakiosastojen digitaalisen osaamisen puute.

  Evershedsin ja Winmarkin raportissa on selvitelty, miten digitaalitekniikka muuttaa juridisten palveluiden tarjoamista ympäri maailmaa, ja sitä varten on kerätty näkemyksiä yli 200 lakimieheltä, jotka toimivat ylemmässä asemassa joko erilaisissa yhtiöissä tai asianajotoimistoissa.

  Yhtiöiden lakimiehet pitävät osaston tehokkuuden ja vaikuttavuuden lisäämistä ensisijaisen tärkeänä (68 %) ja ovat erittäin tietoisia siitä, että digitaalitekniikkaan tehtävät sijoitukset voivat hyödyttää paitsi heidän osastoaan myös liiketoimintaa laajemminkin. 87 % haluaisi käyttää tekniikkaa löytääkseen parempia tapoja varastoida ja hakea tietoa, 61 % haluaisi automatisoida työtä vapauttaakseen aikaansa korkean tason strategiseen työhön, ja 60 % näkee tekniikan työnhallinnan parantamisen työkaluna. Vaikka teknologiaa käytettäisiin hoitamaan joitakin lakiosaston jokapäiväisistä tehtävistä, 90 % haastatelluista lakimiehistä oli varmoja, että lakiosaston roolin muuttuessa sen henkilökunnan määrä joko kasvaisi tai pysyisi samana.

  Vaikka lakiosastot haluaisivat hyödyntää teknologiaa, jotta ne voisivat neuvonantajina helpommin asemoitua liiketoiminnan ytimeen, raportissa löydettiin tälle useita merkittäviä esteitä. Kun kaksi kolmasosaa (64 %) törmää budjettikysymyksiin, kolme viidestä (59 %) kokee uuden teknologian integroimisen vanhoihin järjestelmiin vaikeaksi ja 56 %:lla ei ole aikaa valjastaa käyttöönsä teknologian täyttä potentiaalia.

  Lisäksi vaikka monet lakimiehet osaisivat käyttää teknologiaa, hankintapäätösten kohdalla yli puolet (51 %) ei koe pystyvänsä arvioimaan digitaalisten innovaatioiden täyttä potentiaalia riittävän hyvin (tai ehtivänsä perehtyä asiaan riittävän syvällisesti) tai arvioimaan sitä, miten he voivat parantaa työskentelytapojaan. Lähes puolet (44 %) pelkää osastonsa tai yhtiönsä vastustavan muutosta, ja kolmasosa (33 %) on pelkää, että heidän osastonsa ei osaisi käyttää teknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla.

  Raportti paljasti myös, että kaksi kolmasosaa (67 %) asianajotoimistoista piti teknologiainvestointeja strategisesti tärkeinä. Löydöksistä kävi kuitenkin ilmi, että toimistojen tarjoamien digitaalisten resurssien ja asiakkaiden varsinaisten tarpeiden välillä on suuria eroja.

  75 % asiakkaista haluaisi pääsyn sähköisiin pohjiin ja malleihin, mutta tällä hetkellä vain 37 % asianajotoimistoista tarjoaa tätä mahdollisuutta. Vastaavasti asiakkaat haluaisivat seurata asian etenemistä reaaliaikaisesti (54 % haluaisi päästä tarkastamaan verkosta kaikkien tapausten tilanteen), mutta vain 40 % toimistoista tarjoaa tällaista palvelua. Yli puolet yhtiöiden lakimiehistä (51 %) haluaisi tiivistelmän kaikesta keskinäisestä vuorovaikutuksesta, mitä tarjosi vain 20 % asianajotoimistoista, ja 42 % asiakkaista haluaisi pystyä luomaan automaattisesti räätälöityjä raportteja, mitä taas tarjosi vain neljännes (26 %) tutkituista toimistoista.

   

  Tutkimuksesta

  Tulokset perustuvat kyselyyn, joka kohdennettiin yhtiöiden ylemmille lakimiehille sekä asianajotoimistojen osakkaille ja jota täydennettiin laki- ja teknologia-alan asiantuntijoiden perusteellisilla haastatteluilla. Vastaajia Winmarkin Evershedsin kanssa yhteistyössä toteuttamalla tutkimuksella oli yhteensä yli 200.

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back