Global menu

Our global pages

Close

Eversheds Sutherland Bitāns paplašina vadības komandu!

 • Latvia

  18-01-2021

  Šā gada sākumā biroja vadības komandu papildina četri jauni prakšu grupu vadītāji. Mūsu Darba tiesību prakses grupu turpmāk vadīs biroja partnere, zvērināta advokāte Elīna Muciņa, Nodokļu prakses grupu vadīs vadošā speciāliste, zvērināta advokāta palīdze Anete Marhele, zvērināta advokāta palīgs Jānis Siliņš turpmāk vadīs biroja Publisko iepirkumu prakses grupu, savukārt, vecākā juriste Gunta Lokastova kļuvusi par Eiropas Savienības un konkurences tiesību prakses grupas līdzvadītāju.

   

  Elīna Muciņa ir zvērināta advokāte ar vairāk kā trīspadsmit gadu pieredzi šajā advokātu birojā. Viņas galvenās ekspertīzes jomas ir darba tiesības, datu aizsardzība un apdrošināšanas tiesības. Elīna ir palīdzējusi klientiem īstenot viņu plānus saistībā ar nodarbinātību uzņēmumā, sagatavojot dažādus darba tiesību dokumentus, kā arī sagatavojot tiesas procesuālos dokumentus darba strīdu gadījumos. Bez juridisku atzinumu par sarežģītiem nestandarta darba tiesību jautājumiem izstrādes un juridisko atbalstu vairāku sarežģītu uzņēmumu reorganizācijās, Elīna ir sniegusi klientiem arī komerctiesību konsultācijas.

  Anete Marhele ir galvenokārt ir specializējusies nodokļu tiesību jomā un sniedz nodokļu konsultācijas par Latvijas un starptautiskajiem nodokļiem klientiem dažādās nozarēs. Viņas galvenā kompetence ir tiešo nodokļu piemērošana un nodokļu piemērošana pārrobežu nodarbinātības jautājumos. Tāpat Anete ir sniegusi konsultācijas par nodokļu piemērošanas aspektiem darījumos ar nekustamo īpašumu un citiem kapitāla aktīviem. Viņas profesionālā pieredze ietver arī klientu pārstāvību administratīvajā procesā valsts un pašvaldības iestādēs, kā arī administratīvajā tiesā un tiesas nolēmumu pārsūdzēšanā, galvenokārt strīdu risināšanā ar Valsts ieņēmumu dienestu.

  Jānim Siliņam ir vairāku gadu pieredze, specializējoties publisko iepirkumu un darba tiesību jomā, kā arī komercstrīdu un tiesvedības jautājumos. Viņa profesionālā pieredze ietver atbalsta sniegšanu klientiem publisko iepirkumu jomā kā pretendentus, tā arī pasūtītājus, sniedzot ikdienas konsultācijas un risinot strīdus Iepirkumu uzraudzības birojā, kā arī pārstāvot administratīvajā tiesā. Jānis ir ieguvis pieredzi sarežģītās publiskā iepirkuma tiesvedībās, tostarp par pagaidu noregulējuma piemērošanu, iepirkuma līguma atzīšanu par spēkā neesošu, metu konkursa specifiku u.c.

  Gunta Lokastova ir vecākā juriste ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi, pamatā specializējoties Eiropas Savienības un konkurences tiesību jautājumos. Juridiskā pieredze iegūta arī administratīvajās tiesībās un tiesvedību procesos. Padziļināti pētīti arī dažādu nozaru regulējumi, tajā skaitā IT, mediji, bankas un finanses, mazumtirdzniecība, transports un atkritumu apsaimniekošana. Pirms pievienošanās Eversheds Sutherland Bitāns komandai Gunta vairāk kā piecus gadus strādājusi Konkurences padomē. Kā eksperte Gunta ir piedalījusies starptautiskās darba grupās, kā arī organizējusi, vadījusi un piedalījusies diskusiju paneļos par aktuāliem ar konkurences tiesībām saistītiem jautājumiem.

   

  Agris Bitāns, vadošais partneris komentē:

   “Mēs esam priecīgi un gandarīti par to, ka mūsu birojā izaug lieliski profesionāļi, kā arī par iespēju piesaistīt mūsu komandai izcilus speciālistus, kas papildina mūsu biroja pieredzi un ekspertīzi. Biroja prakses grupas palīdz mums uzturēt visaugstākos standartus mūsu sniegtajā juridiskajā palīdzībā klientiem kā no juridiskās pieredzes un ekspertīzes, tā arī no klientu servisa skatu punkta. Jaunie prakšu grupu vadītāji ir pierādījuši sevi kā līderus, kas palīdzēs turpināt iesākto darbu attiecīgajās prakses grupās.”

   

  Vēlam sekmes jaunajiem prakšu grupu vadītājiem!

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back