Global menu

Our global pages

Close

Legal Alert | Povinná železničná preprava odpadu v Rakúsku od 1.1.2023

 • Slovakia

  25-10-2022

  Preprava odpadu s celkovým množstvom viac ako 10 ton sa musí uskutočniť po železnici. Rozhodujúcim faktorom je prepravná vzdialenosť v Rakúsku, ktorá sa bude postupne znižovať. Od 1.1.2023 sa táto povinnosť vzťahuje na prepravnú vzdialenosť 300 km alebo viac. Výnimka platí, ak príjazd a odjazd nákladného vozidla na železničnú stanicu v Rakúsku predstavuje viac ako 25 % celkovej vzdialenosti precestovanej v Rakúsku.

  Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na tranzit odpadu cez Rakúsko. Vzhľadom na to, že prepravná vzdialenosť medzi napríklad Nemeckom alebo Talianskom a Slovenskom je pri niektorých hraničných priechodoch viac ako 300 km, táto povinnosť sa určite týka aj slovenských spoločností, ako sú pôvodcovia odpadu, jeho spracovatelia, zhodnocovatelia, recyklátori, obchodníci alebo prepravcovia.

  Ak sa na prepravu vzťahuje táto povinnosť, môže byť odpad prepravovaný po cestných komunikáciách len vtedy, ak sa získa negatívne potvrdenie z online platformy, ktorá sa programuje. To potvrdzuje, že pre požadovaný odpad nie je k dispozícii žiadna kapacita. Iba toto potvrdenie vedie k beztrestnosti.

  Bližšie informácie Vám poskytne:

  Annamária Tóthová

   

   

  This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

  < Go back