Global menu

Our global pages

Close
Default New Image

Specializace Česká republika

Advokátní kancelář Eversheds Sutherland Česká republika se zaměřuje na poskytování právních služeb v oblastech práva souvisejících s podnikatelskými aktivitami našich klientů.

Náš tým má rozsáhlé zkušenosti zejména v oblasti práva obchodních společností, včetně fúzí a akvizic, práva kapitálového trhu, finančního práva, nemovitostí, pracovního práva a vysílání zaměstnanců, zastupování v soudních a rozhodčích řízeních, práva životního prostředí a infrastrukturních projektů, energetického práva a také soutěžního a kartelového práva.

Mezi hlavní oblasti práva, ve kterých disponujeme rozsáhlými zkušenostmi, patří: