Global menu

Our global pages

Close

Publikācijas, Latvija

Reklāma un tās ierobežojumi14/03/2023
Kāda ir aizsargājamā darbinieka informācija uzņēmuma iekšienē?09/03/2023
Dzīve turpināsies arī pēc kovida04/04/2022
ES sankcijas, ar ko reaģē uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, jaunākā redakcija01/03/2022
Veiksmīgi īstenots tiesiskās aizsardzības process24/01/2022
Zahájení podnikání v Lotyšsku16/12/2021
Būvniecības izmaksu pieauguma ietekme un sekas uz jau noslēgtajiem būvniecības līgumiem01/12/2021
Investīcijas un nodokļi – pamatlietas, kas būtu jāzina ikvienam privātajam investoram15/11/2021
Konkurences un konkurences tiesvedības likumi un noteikumi Latvijā11/11/2021
Uzrāviens pašmāju kapitāla tirgū01/11/2021
Atlīdzinājums par nemantisku kaitējumu: ir vēl neatbildēti jautājumi13/04/2021
Bērnu nolaupīšanas civiltiesiskie aspekti: tiesību piemērošanas izaicinājumi01/04/2021
Ziņojuma par apvienošanos sagatavošana01/04/2021
Kas jāzina pirms uzsākt tiesiskās aizsardzības procesu?01/03/2021
Kā pilnveidot mūsdienu biznesa vidi?01/03/2021
Ilgtermiņa stratēģija dividenžu politikā01/03/2021
Konkurences politika uzņēmumā29/01/2021
Jaunais DAC6 ziņošanas pienākums29/01/2021
Ilgtspējīga korporatīvā pārvaldība un valdes un padomes locekļu pienākumi18/01/2021
Personāla opcijas – iespēja kopīgai izaugsmei15/01/2021
Gaidot Ziemassvētkus darba vietā28/12/2020
Vai no pārdevēja algas var ieturēt trešo personu radītus zaudējumus?27/10/2020
Uzņēmumu apvienošanās – vai ilgi un laimīgi?05/09/2020
Maksātnespējas ierosināšanas aspekti Covid-19 apstākļos01/06/2020
Komentārs "Būvniecības likumam pieci gadi, taču investīciju neprognozējamība turpinās"16/01/2020
European Tort Law Yearbook 201813/01/2020
Uzteikuma termiņš un atstādināšanas ilgums darbiniekam - arodbiedrības biedram02/01/2020
Likumdošanas un tiesu varas savstarpējā mijiedarbība. Aktīvā un pasīvā tiesnešu tiesību parlamentārā kontrole16/10/2019
Kreditoru interešu aizsardzība uzņēmuma pārejas gadījumā16/10/2019
Pavasaris būvniecības līgumu upē - vai ledus ir sakustējies?04/06/2019
Valsts nodeva un prasības nodrošināšana darījumu apstrīdēšanas prasībās: problemātiskie aspekti10/01/2019
Būvvaldes lēmumu darbības apturēšana - ierocis nelabticīgu strīdnieku rokās12/11/2018
Būtiskākais, slēdzot patapinājuma līgumu23/07/2018
European Tort Law Yearbook 201701/04/2018
Bez vainas vainīgie?25/10/2017
Atbildības futbols būvlaukumā06/09/2017
Dzīvesveids muiža04/08/2017
Pētījums: Latviešu zināšanas par intelektuālo īpašumu neuzlabojas 17/07/2017
Franšīzes regulējums Latvijā12/07/2017
Autortiesības – vai zemūdens akmens būvniecībā?20/06/2017
Galvinieka atbildība fiziskās personas maksātnespējas procesā 12/05/2017
Jārūpējas par ideju un zināšanu bagāžu11/05/2017
Kas mainīsies būvniecības līgumos? 22/12/2016
Brexit un ES27 - viedoklis no Latvijas12/12/2016
Vai birojā var klausīties radio?16/10/2016
Kad un kāpēc jāslēdz koplīgums?29/09/2016
Vai gaidāmas izmaiņas e-grāmatām piemērojamajā PVN?05/09/2016
Investīciju drošība – valsts konkurētspējas paaugstināšanai06/06/2016
Maksātnespējas vēža ārstēšanai redz dažādus instrumentus06/06/2016
Kā atjaunojama pretendenta uzticamība dalībai publiskajos iepirkumos? 03/06/2016
FinTech – inovāciju paraugstunda03/06/2016
Atsāk kustināt “mīnu”- īres likumu18/05/2016
Neatkarīgi no referenduma rezultāta britu statuss ES mainīsies17/05/2016
Regulators kā smilšukastes uzraugs16/05/2016
Vai ņemsim vērā Eiropas Savienības institūciju piedāvātās norādes?07/04/2016
10 miljoni eiro investoriem ir par daudz26/02/2016
EST spriedums SIA "Ostas celtnieks" lietā maina esošo praksi publiskajos iepirkumos12/02/2016
Jaunais publisko iepirkumu regulējums varētu radīt strīdīgas situācijas02/02/2016
Kurš var aizvietot prombūtnē esošu darbinieku?25/01/2016
Vai uzņēmējiem drīkst izmaksāt naudas balvas?21/01/2016
Facebook lieta - kā mainīsies personas datu aizsardzība? 29/12/2015
Mezanīna aizdevums - alternatīva banku finansējumam?28/12/2015
Publisko iepirkumu jomā vēl daudz darāmā01/12/2015
Mecenāti neskopojas23/11/2015
Briest jauna kārtība publiskajos iepirkumos17/11/2015
Kā pasargāt savus datus informācijas eksplozijas laikmetā?27/10/2015
EST “Facebook” spriedums iezīmē pārmaiņas personas datu nodošanas regulējumā16/10/2015
Eksplozija personas datu aizsardības regulējumā15/10/2015
Nodokļu plānošana26/03/2015
Nianses darba likuma grozījumos maina vidi27/01/2015
Vai valdei būs jāatbild arī par veciem parādiem?22/12/2014
Latvijā likumi jāpiemēro ātrāk un efektīvāk09/12/2014
Investīcijas būvniecībā ir kļuvušas drošākas pagaidām tikai uz papīra05/12/2014
Valsts loma uzņēmējdarbībā 19/11/2014
Nodokļu vide Latvijā: jaunākās izstrādes un nākotnes perspektīvas11/11/2014
Kas jāzina par bērna kopšanas atvaļinājumu?05/11/2014
Vai Temīda pie labas veselības?30/06/2014
Pilnvarojums darba tiesiskajās attiecībās09/05/2014
Starptautisko šķīrējtiesu izmantošana darījumos ar ārvalstu partneriem27/03/2014
Vai esi sociāli atbildīgs?24/02/2014
Tiesas procesa "profesionalizācija" - solis tiesu sistēmas sakārtošanā06/02/2014
Ir bažas par tiesu sistēmas vājināšanu06/02/2014
Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika01/01/2014
Prasības nodrošinājums civilprocesā – tā piemērošana un turpmākā perspektīva03/12/2013
Tiesību attīstība nemantiskā kaitējuma jomā03/12/2013
Otrā labākā atbildētāja pozīcijas rakstiskā argumentācija starptautiskās sacensībās par ārvalstu tiešo investīciju aizsardzību šķīrējtiesā12/11/2013
Par preču zīmes izmantošanu komersanta nosaukumā (firmā)04/06/2013
Tirgu virza cīņas par klientiem un speciālistiem14/05/2013
Mediācijas likumprojekts – abpusēji izdevīgs lēmums21/03/2013
Ārvalstu tiešās investīcijas Latvijā: tiesiskā regulējuma pārskats04/03/2013
Lai izvairītos no tiesvedības26/02/2013
Vai Latvijā aizliegts sarunāt sporta spēļu rezultātus?18/02/2013
Speciāla kārtība var paātrināt būvatļauju apstrīdēšanas tiesvedību18/02/2013
Pēdējā instancē - tikai zvērināti advokāti23/01/2013
Tiesnešu tiesības: jēdziens un nozīme Latvijas tiesību avotu doktrīnā01/01/2013
Iespējas pilnveidot publiskā iepirkuma regulējumu pastāv joprojām07/12/2012
Kad cerēšana uz labāko neattaisnojas07/11/2012
Nav jābaidās no nodokļu optimizācijas21/09/2012
Ilgtspējīgas būvniecības regulējums pašlaik un nākotnē23/08/2012
IUB grib dot tiesības sodīt pārkāpējus ar naudas sodu21/08/2012
Būtiskākie grozījumi likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”20/06/2011
Tiesvedību nomaina darījumi07/04/2011
Ieturējumi no darba samaksas27/10/2010
Atsevišķi tiesnešu tiesību normu piemērošanu ietekmējošie faktori19/10/2010
Vai notārs savas prakses reklamēšanai var lietot domēnu "notariāts"01/06/2010
Romāns uz sezonu02/05/2010
Vai jaunais pacientu tiesību likums atvieglos pacientu un medicīnas iestāžu attiecības?01/04/2010
Kas jāzina franšīzes devējiem un ņēmējiem?01/04/2010
Noregulē franšīzes līgumu28/01/2010
Franšīzes priekšrocības ekonomiskās krīzes laikā26/01/2010
Prasības nodrošinājuma pamats un nepieciešamie grozījumi Civilprocesa likumā05/01/2010
Daži aspekti par partnerattiecībām Latvijā un ārvalstīs24/11/2009
Kreditoru rīcība, ja parādnieks izvairās no līgumsaistību izpildes24/11/2009
Deliktu tiesību attīstība Latvijā 2008. gadā12/11/2009
Vai elektroniski sagatavots rēķins ir attaisnojuma dokuments?28/10/2009
Valdībai ar likumu vajadzētu iegrožot izsniegto hipotekāro kredītu apjomu27/10/2009
Tiesnešu tiesību konstitucionālais pamats21/09/2009
Franšīzes līguma regulējums II03/08/2009
Krīzē aug finanšu mahinācijas18/05/2009
Detālplānojumu spēkā esamības kontinuitātes aspekti24/02/2009
Eiropas Komisija ir sagatavojusi plānu Patērētāju tiesību Direktīvas ieviešanai20/01/2009