Global menu

Our global pages

Close

Do zespołu Commercial dołączyła Joanna Polkowska, specjalista prawa własności intelektualnej

  • Poland
  • Press_Releases

02-08-2019

Miło nam poinformować, że do praktyki Commercial dołączyła adwokat Joanna Polkowska. Jest specjalistą prawa własności intelektualnej. Zajmuje się również sprawami z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa reklamy oraz prowadzeniem sporów sądowych w sprawach gospodarczych.

Wspiera klientów w zakresie uzyskiwania ochrony i zwalczania naruszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych, patentów, dodatkowych praw ochronnych oraz praw autorskich. Pracuje dla wiodących spółek z sektorów FMCG, motoryzacyjnego, farmaceutycznego oraz R&D. Reprezentowała klientów w wielu postępowaniach sądowych z zakresu własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym w sprawach dotyczących importu równoległego, wykorzystywania renomy cudzego produktu przy wprowadzaniu własnych produktów na rynek przez konkurentów oraz reklamy wprowadzającej konsumentów w błąd. Występuje w postępowaniach zgłoszeniowych i spornych dotyczących praw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz sądami administracyjnymi.

Posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i negocjowaniu umów związanych z transferem i licencjonowaniem praw własności intelektualnej oraz know-how. Doradza w zakresie wykorzystywania znaków towarowych jako słów kluczowych w reklamie internetowej. Jej praktyka obejmuje również prowadzenie postępowań arbitrażowych dotyczących nazw domen internetowych przed Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO w Genewie oraz przed Sądem Polubownym ds. domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Joanna współpracowała wcześniej z renomowanymi kancelariami prawnymi, których wiodącą praktyką jest ochrona własności intelektualnej.

Disclaimer

This information is for guidance purposes only and should not be regarded as a substitute for taking legal advice. Please refer to the full terms and conditions on our website.

< Go back

Kontakt dla prasy

Renata Misiewicz
Zespół Public Relations 
+48 22 50 50 719
renata.misiewicz@eversheds-sutherland.pl