Global menu

Our global pages

Close

Rekomendacje 

European Legal 500 w edycji 2006 rekomenduje firmę Wierzbowski Eversheds w następujących zakresach prawa: bankowość i finanse, rynki kapitałowe, doradztwo korporacyjne i M&A, spory sądowe, własność intelektualna oraz prawo nieruchomości. Henryk Romańczuk jest prawnikiem rekomendowanym w zakresie prawa nieruchomości; Krzysztof Wierzbowski, Magdalena Orzelska-Bratkowska i Tomasz Zalewski są rekomendowani w zakresie prawa własności intelektualnej i IT.

Ranking Rzeczpospolitej 2006: konkurencyjne kancelarie polecają Wierzbowski Eversheds w zakresie sporów sądowych (rekomendowanym prawnikiem jest Henryk Romańczuk), prawa pracy, fuzji i przejęć/prywatyzacji/restrukturyzacji, prawa własności intelektualnej i przemysłowej (rekomendowanym prawnikiem jest Arwid Mednis), prawa konkurencji i antymonopolowego (Małgorzata Modzelewska jest rekomendowanym prawnikiem).

European Legal Experts 2006 - Krzysztof Wierzbowski jest rekomendowanym prawnikiem w zakresie doradztwa korporacyjnego i transakcji handlowych; Arwid Mednis, Magdalena Orzelska-Bratkowska i Krzysztof Wierzbowski są rekomendowani w zakresie prawa własności intelektualnej, IT i prawa  telekomunikacyjnego; Henryk Romańczuk – w sporach sądowych, postępowaniach arbitrażowych oraz w zakresie prawa nieruchomości.

Chambers Global 2006 rekomenduje kancelarię Wierzbowski Eversheds w zakresie sporów sądowych. Henryk Romańczuk jest polecany jako wiodący praktyk w tej dziedzinie.

PLC Which Lawyer? 2006 wysoce rekomenduje kancelarię Wierzbowski Eversheds w zakresie doradztwa korporacyjnego i M&A. Kancelaria uzyskała także rekomendacje w zakresie prawa konkurencji i antymonopolowego, prawa pracy, „life sciences“, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, podatkowego i telekomunikacyjnego. Krzysztof Wierzbowski jest wysoce rekomendowanym prawnikiem w zakresie prawa telekomunikacyjnego i M&A, Bożena Ciosek jest rekomendowana w „life sciences“ w zakresie doradztwa korporacyjnego.

Informator International Financial Law Review 1000 w edycji 2006 rekomenduje naszą kancelarię jako wiodącą w dziedzinie bankowości oraz M&A.

Who's Who Legal, The International Who's Who of Business Lawyers 2006 - Krzysztof Wierzbowski i Arwid Mednis są wskazani jako prawnicy szczególnie rekomendowanymi przez konkurencyjne kancelarie i klientów w zakresie prawa telekomunikacyjnego.