Global menu

Our global pages

Close

Rekomendacje

Guide to the World’s Leading Technology, Media & Telecommunications Law 2008 zamieszcza biografie Krzysztofa Wierzbowskiego i Arwida Mednisa jako prawników uznanych przez konkurencyjne kancelarie i klientów za czołowych praktyków w dziedzinie prawa telekomunikacyjnego w Polsce.

European Legal 500 w edycji 2008 rekomenduje kancelarię Wierzbowski Eversheds w niemal wszystkich dziedzinach objętych badaniem: w zakresie usług dotyczących bankowości i finansów, rynków kapitałowych, prawa konkurencji i antymonopolowego, doradztwa korporacyjnego, M&A, rozstrzygania sporów, prawa pracy, prawa własności intelektualnej, zarządzania projektami oraz prawa nieruchomości. Informator rekomenduje także wielu prawników kancelarii w poszczególnych dziedzinach: rynki kapitałowe oraz ubezpieczenia – Grzegorz Kott, prawo konkurencji i antymonopolowe - Małgorzata Modzelewska de Raad, regulacje telekomunikacyjne - Krzysztof Wierzbowski i Arwid Mednis, doradztwo korporacyjne - Bożena Ciosek i Przemysław Walasek, spory sądowe – Henryk Romańczuk, prawo nieruchomości - Henryk Romańczuk, prawo pracy – Ewa Łachowska-Brol, własność intelektualna – Magdalena Orzelska-Bratkowska, Arwid Mednis i Tomasz Zalewski. Ponadto Zbigniew Gaj, Of Counsel współpracujący z kancelarią, jest rekomendowany w zakresie prawa upadłościowego.

Who's Who Legal, The International Who's Who of Regulatory Communications Lawyers 2008 - Krzysztof Wierzbowski i Arwid Mednis zostali wskazani przez konkurencyjne kancelarie jako wiodący praktycy w zakresie prawa telekomunikacyjnego. Badanie o międzynarodowym zasięgu zostało przeprowadzone przez niezależną firmę badawczą Law Business Research.

Informator Chambers Europe Legal Directory 2008 rekomenduje Kancelarię Wierzbowski Eversheds w wielu dziedzinach prawa: w zakresie prawa budowlanego, sporów sądowych (mec. Henryk Romańczuk jest prawnikiem rekomendowanym) oraz prawa telekomunikacyjnego (mec. Arwid Mednis zajął 1 miejsce wśród prawników rekomendowanych w tej dziedzinie). Kancelaria zajęła bardzo dobrą pozycję także w zakresie prawa konkurencji i antymonopolowego (wyróżniona mec. Małgorzata Modzelewska de Raad), prawa bankowo-finansowego, doradztwa korporacyjnego, M&A oraz Life Sciences (prawo sektora farmaceutycznego i żywnościowego). W swoich dziedzinach wyróżnieni zostali także: Bożena Ciosek (Life Sciences), Marek Czarny (prawo bankowo-finansowe) oraz Krzysztof Wierzbowski (doradztwo korporacyjne, M&A). Sieć Eversheds International Limited została wyróżniona jako „Top-ranked in Chamber Europe“ za uzyskanie wysokich rekomendacji przez należące do niej biura.

W roku 2008 Kancelaria uzyskała tytuł Business of the Year. Jest to wyróżnienie przyznawane corocznie przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową w uznaniu znaczących osiągnięć firm członkowskich.

PLC Which Lawyer? 2008 wysoce rekomenduje kancelarię Wierzbowski Eversheds w zakresie doradztwa korporacyjnego i M&A, a także w zakresie prawa konkurencji i antymonopolowego, „life sciences“, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego, oraz prawa pracy. Krzysztof Wierzbowski jest wysoce rekomendowanym prawnikiem w zakresie doradztwa korporacyjnego i M&A; Małgorzata Modzelewska de Raad jest rekomendowana w zakresie prawa konkurencji i antymonopolowego; Bożena Ciosek jest rekomendowana w „life sciences“ w zakresie prawa konkurencji i antymonopolowego.

Informator European Legal Experts 2008 rekomenduje prawników naszej kancelarii: Krzysztofa Wierzbowskiego w zakresie doradztwa korporacyjnego oraz M&A, Henryka Romańczuka w zakresie prawa nieruchomości oraz postępowań sądowych, Arwida Mednisa, Magdalenę Orzelską-Bratkowską i Krzysztofa Wierzbowskiego w zakresie prawa własności intelektualnej, IT i prawa telekomunikacyjnego.

Informator International Financial Law Review 1000 w edycji 2008 rekomenduje naszą kancelarię w dziedzinie bankowości oraz M&A. W obu tych kategoriach znaleźliśmy się na 3. miejscu.