Global menu

Our global pages

Close

Rekomendacje

Informator International Financial Law Review 1000 w edycji 2009 rekomenduje naszą kancelarię w dziedzinie bankowości oraz M&A. W obu tych kategoriach znaleźliśmy się na 3. miejscu.

W Rankingu miesięcznika Forbes 2009 kancelaria Wierzbowski Eversheds zajęła 1. miejsce wśród kancelarii świadczących usługi prawne w dziedzinie Media i Telekomunikacja. Dr Arwid Mednis został uznany najlepszym prawnikiem w ramach tej specjalizacji. Kancelaria została również wysoko oceniona w dziedzinie Fuzje i Przejęcia, a w gronie najlepszych prawników tej kategorii znalazł się partner zarządzający Krzysztof Wierzbowski. Małgorzata Modzelewska de Raad znalazła się wśród najlepszych w kategorii Prawo antymonopolowe i konkurencji. Więcej>

Informator The European Legal 500 w edycji 2009 rekomenduje naszą Kancelarię i prawników w aż 9 dziedzinach prawa: bankowości i finansach, rynkach kapitałowych, prawie konkurencji i antymonopolowym, doradztwie korporacyjnym i M&A, rozwiązywaniu sporów, prawie pracy, prawie własności intelektualnej, projektach infrastrukturalnych oraz prawie nieruchomości. Prawnicy rekomendowani w tej edycji informatora to: Ewa Łachowska-Brol (prawo pracy, rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy), Judith Gliniecki (rynki kapitałowe), Małgorzata Modzelewska de Raad (prawo antymonopolowe i konkurencji, rozwiązywanie sporów), Magdalena Orzelska-Bratkowska (własność intelektualna), Marek Czarny (bankowość i finanse), Grzegorz Kott (rynki kapitałowe), Arwid Mednis (rozwiązywanie sporów, własność intelektualna), Henryk Romańczuk (rozwiązywanie sporów, prawo nieruchomości), Krzysztof Wierzbowski (doradztwo korporacyjne i M&A) oraz Tomasz Zalewski (własność intelektualna).

Who's Who Legal, The International Who's Who of Regulatory Communications Lawyers 2009 - Krzysztof Wierzbowski i Arwid Mednis zostali wskazani przez konkurencyjne kancelarie jako wiodący praktycy w zakresie prawa telekomunikacyjnego. Badanie o międzynarodowym zasięgu zostało przeprowadzone przez niezależną firmę badawczą Law Business Research.

Informator Chambers Europe Legal Directory 2009 rekomenduje kancelarię Wierzbowski Eversheds w aż 9 dziedzinach prawa: Bankowość i finanse, Prawo antymonopolowe i konkurencji, Prawo budowlane, Prawo korporacyjne/Fuzje i przejęcia, Rozwiązywanie sporów, Prawo  pracy, Własność intelektualna, Prawo sektora farmaceutycznego i żywnościowego, Technologie-Media-Telekomunikacja. Wyróżnieni prawnicy to: Arwid Mednis (Technologie-Media-Telekomunikacja), Małgorzata Modzelewska de Raad (Prawo antymonopolowe i konkurencji), Henryk Romańczuk (Rozstrzyganie sporów), Ewa Łachowska-Brol (Prawo pracy).

Ranking Rzeczpospolitej 2009: W 7. edycji rankingu kancelaria Wierzbowski Eversheds jest rekomendowana aż w 6 dziedzinach prawa: Procesy sądowe, Fuzje i przejęcia/prywatyzacja/restrukturyzacja, Organizacja i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, Prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz autorskie, Prawo konkurencji i antymonopolowe, oraz Technologie, media, telekomunikacja. Konkurencyjne kancelarie wskazały naszych prawników jako specjalistów w 4 dziedzinach prawa. Rekomendowani prawnicy to: Henryk Romańczuk (w dziedzinach Procesy sądowe i Nieruchomości), Krzysztof Wierzbowski (Organizacja i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych), Arwid Mednis (Prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz autorskie, Technologie, media, telekomunikacja), Małgorzata Modzelewska de Raad (Prawo konkurencji i antymonopolowe).

Informator European Legal Experts 2009 rekomenduje prawników kancelarii Wierzbowski  Eversheds. Rekomendacje uzyskali: Marek Czarny i Grzegorz Kott – w zakresie prawa bankowo-finansowego; Bożena Ciosek, Judith Gliniecki, Daniel Grodziński, Krzysztof Wierzbowski oraz Przemysław Walasek – w zakresie doradztwa korporacyjnego i M&A; Henryk Romańczuk, Małgorzata Modzelewska de Raad oraz Of Counsel Zbigniew Gaj – w zakresie postępowań sądowych; Arwid Mednis, Magdalena Orzelska-Bratkowska, Krzysztof Wierzbowski oraz Tomasz Zalewski – w zakresie prawa własności intelektualnej, IT i prawa telekomunikacyjnego; Henryk Romańczuk – w zakresie prawa nieruchomości.