Global menu

Our global pages

Close

Rekomendacje

Informator International Financial Law Review 1000 w edycji 2010 rekomenduje naszą kancelarię w dziedzinie bankowości oraz M&A.

W Rankingu miesięcznika Forbes 2010 kancelaria Wierzbowski Eversheds zajęła 1. miejsce wśród kancelarii świadczących usługi prawne w dziedzinie Media i telekomunikacja, a dr Arwid Mednis otrzymał tytuł najlepszego prawnika w tej kategorii. Wysoko oceniony został również partner zarządzający Krzysztof Wierzbowski - znalazł się w gronie najlepszych prawników w dziedzinie Fuzje i Przejęcia. Więcej >

Informator Chambers Europe Legal Directory 2010 rekomenduje naszą kancelarię w 8 dziedzinach prawa: Prawo antymonopolowe i konkurencji, Prawo budowlane, Prawo korporacyjne/Fuzje i przejęcia, Rozwiązywanie sporów, Prawo pracy, Własność intelektualna, Prawo sektora farmaceutycznego i żywnościowego, Technologie-Media-Telekomunikacja. Wyróżnieni prawnicy to: Arwid Mednis (Technologie-Media-Telekomunikacja), Małgorzata Modzelewska de Raad (Prawo antymonopolowe i konkurencji), Henryk Romańczuk (Rozstrzyganie sporów), Ewa Łachowska-Brol (Prawo pracy).

Ranking Rzeczpospolitej 2010: W VIII edycji rankingu kancelaria Wierzbowski Eversheds jest rekomendowana w 5 dziedzinach prawa: Organizacja i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, Prawo zamówień publicznych, Technologie, media, telekomunikacja, Fuzje i przejęcia/prywatyzacja/restrukturyzacja oraz Prawo konkurencji i antymonopolowe. Konkurencyjne kancelarie wskazały naszych prawników jako specjalistów w 6 dziedzinach prawa. Rekomendowani prawnicy to: Krzysztof Wierzbowski Organizacja i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz Prawo zamówień publicznych), Małgorzata Modzelewska de Raad (Prawo konkurencji i antymonopolowe), Henryk Romańczuk (w dziedzinie Procesy sądowe) oraz Arwid Mednis Prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz autorskie; Technologie, media, telekomunikacja). Więcej >

Informator The European Legal 500 w edycji 2010 rekomenduje naszą Kancelarię i prawników w 10 dziedzinach prawa: bankowości i finansach, prawie rynków kapitałowych, prawie konkurencji i antymonopolowym, doradztwie korporacyjnym i M&A, rozwiązywaniu sporów, prawie pracy, prawie własności intelektualnej, projektach infrastrukturalnych, prawie nieruchomości oraz TMT (Technologie-Media-Telekomunikacja). Prawnicy rekomendowani w tej edycji informatora to: Ewa Łachowska-Brol (prawo pracy), Małgorzata Modzelewska de Raad (prawo antymonopolowe i konkurencji, rozwiązywanie sporów), Magdalena Orzelska-Bratkowska (własność intelektualna), Marek Czarny (bankowość i finanse), Grzegorz Kott (rynki kapitałowe), Arwid Mednis (rozwiązywanie sporów, TMT), Henryk Romańczuk (rozwiązywanie sporów), Krzysztof Wierzbowski (doradztwo korporacyjne i M&A, projekty infrastrukturalne, prawo nieruchomości) oraz Tomasz Zalewski (własność intelektualna). 

Informator European Legal Experts 2010 rekomenduje prawników kancelarii Wierzbowski  Eversheds. Rekomendacje uzyskali: Marek Czarny i Grzegorz Kott – w zakresie prawa bankowo-finansowego; Bożena Ciosek, Judith Gliniecki, Daniel Grodziński, Krzysztof Wierzbowski oraz Przemysław Walasek – w zakresie doradztwa korporacyjnego i M&A; Henryk Romańczuk, Małgorzata Modzelewska de Raad oraz Of Counsel Zbigniew Gaj – w zakresie postępowań sądowych; Arwid Mednis, Magdalena Orzelska-Bratkowska, Krzysztof Wierzbowski oraz Tomasz Zalewski – w zakresie prawa własności intelektualnej, IT i prawa telekomunikacyjnego; Henryk Romańczuk – w zakresie prawa nieruchomości.

Who's Who Legal, The International Who's Who of Regulatory Communications Lawyers 2010 - Krzysztof Wierzbowski i Arwid Mednis zostali wskazani przez konkurencyjne kancelarie jako wiodący praktycy w zakresie prawa telekomunikacyjnego. Badanie o międzynarodowym zasięgu zostało przeprowadzone przez niezależną firmę badawczą Law Business Research.