Global menu

Our global pages

Close

Rekomendacje

W Rankingu miesięcznika Forbes 2011 kancelaria Wierzbowski Eversheds zajęła 3. miejsce wśród kancelarii świadczących usługi prawne w dziedzinie Media i Telekomunikacja, a dr Arwid Mednis otrzymał tytuł najlepszego prawnika w tej kategorii. Więcej>

Informator Chambers Europe Legal Directory 2011 rekomenduje naszą kancelarię w 8 dziedzinach prawa: Prawo antymonopolowe i konkurencji, Prawo budowlane, Prawo korporacyjne/Fuzje i przejęcia, Rozwiązywanie sporów, Prawo pracy, Własność intelektualna, Prawo sektora farmaceutycznego i żywnościowego, Technologie-Media-Telekomunikacja. Wyróżnieni prawnicy to: Arwid Mednis (Technologie-Media-Telekomunikacja), Małgorzata Modzelewska de Raad (Prawo antymonopolowe i konkurencji), Henryk Romańczuk (Rozstrzyganie sporów), Ewa Łachowska-Brol (Prawo pracy) oraz Tomasz Zalewski (Własność intelektualna). Więcej>

Ranking Rzeczpospolitej 2011: W IX edycji rankingu kancelaria Wierzbowski Eversheds jest rekomendowana w następujących dziedzinach prawa: Organizacja i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, Prawo zamówień publicznych, Technologie, media, komunikacja. Konkurencyjne kancelarie wskazały naszych prawników jako specjalistów w 4 dziedzinach prawa. Rekomendowani prawnicy to: Krzysztof Wierzbowski (Organizacja i finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych), Małgorzata Modzelewska de Raad (Prawo konkurencji i antymonopolowe), Lech Giliciński (w dziedzinie Prawo upadłościowe i postępowanie naprawcze) oraz Arwid Mednis (Technologie, media, komunikacja). Dodatkowo kancelaria została uhonorowana nagrodą specjalną za zaangażowanie w działalność pro bono. Więcej>

Informator The European Legal 500 w edycji 2011 rekomenduje naszą kancelarię i prawników w 8 dziedzinach prawa: bankowości i finansach, prawie konkurencji i antymonopolowym, doradztwie korporacyjnym i M&A, rozwiązywaniu sporów, prawie pracy, prawie własności intelektualnej, prawie nieruchomości oraz TMT (Technologie- Media-Telekomunikacja). Prawnicy rekomendowani w tej edycji informatora to: Judith Gliniecki (doradztwo korporacyjne i M&A), Ewa Łachowska-Brol (prawo pracy), Małgorzata Modzelewska de Raad (prawo antymonopolowe i konkurencji, rozwiązywanie sporów), Magdalena Orzelska-Bratkowska (własność intelektualna), Marek Czarny (bankowość i finanse), Arwid Mednis (TMT), Henryk Romańczuk (rozwiązywanie sporów), Krzysztof Wierzbowski (doradztwo korporacyjne i M&A, prawo nieruchomości) oraz Tomasz Zalewski (własność intelektualna).

Informator Legal Experts EMEA 2011 rekomenduje prawników kancelarii Wierzbowski  Eversheds. Rekomendacje uzyskali: Marek Czarny i Grzegorz Kott – w zakresie prawa bankowo-finansowego; Bożena Ciosek, Judith Gliniecki, Krzysztof Wierzbowski oraz Przemysław Walasek – w zakresie doradztwa korporacyjnego i M&A; Henryk Romańczuk, Małgorzata Modzelewska de Raad oraz Of Counsel Zbigniew Gaj – w zakresie postępowań sądowych; Arwid Mednis, Magdalena Orzelska-Bratkowska, Krzysztof Wierzbowski oraz Tomasz Zalewski – w zakresie prawa własności intelektualnej, IT i prawa telekomunikacyjnego; Henryk Romańczuk – w zakresie prawa nieruchomości.