Global menu

Our global pages

Close

Ustawa prądowa w praktyce. Ceny energii elektrycznej w 2019 roku 

Zmiana terminu - spotkanie odbędzie się 19 marca

Zapraszamy na warsztat, podczas którego omówimy sytuację odbiorcy energii elektrycznej, wynikającą z tzw. „ustawy prądowej”.

Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw została bez poprawek przyjęta przez Senat, podpisana przez Prezydenta i weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, tworząc nową rzeczywistość dla spółek obrotu i odbiorców energii elektrycznej. Przedsiębiorcy mają wrócić do starej ceny, która nie może być wyższa niż wskazana w cenniku z 30 czerwca 2018 r., z uwzględnieniem nowej stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną, określonej komentowaną ustawą.

Jaką cenę i dla kogo przewidują nowe przepisy? Czy sprzedawca ma obowiązek obniżyć cenę? Co z kontraktami sprzed 30 czerwca 2018 roku? Jak negocjować?

Na wszystkie te pytania postaramy się odpowiedzieć już 19 marca. Zapraszamy do dyskusji.


Kilka słów dotyczących tematu spotkania

Zgodnie z art. 6  ustawy przedsiębiorcy energetyczni mają wrócić do starej ceny, która nie może być wyższa niż wskazana w cenniku z 30 czerwca 2018 r., z uwzględnieniem nowej stawki podatku akcyzowego na energię elektryczną. Przedsiębiorstwa energetyczne mają obowiązek uwzględnić te ceny i stawki opłat w rozliczeniu z odbiorcami za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku. Niezależnie od zmian umów, rodzajów odbiorców, taryf i dat zawarcia umów. Zmiana ma nastąpić do 1 kwietnia 2019 roku. Ustawa przewiduje też sankcje. Zgodnie z art. 18 ust. 1 karze pieniężnej podlega przedsiębiorstwo nieprzestrzegające obowiązków, o których mowa w art. 5 lub w art. 6 ustawy. 

W szczególności omówimy:

  • przykłady dla konkretnych kontraktów
  • aspekty związane z tzw. rekompensatą

Prowadzący

  • Łukasz Jankowski | Szef zespołu prawa energetycznego
  • Paweł Makaruk | Prawnik w zespole prawa energetycznego

Czas i miejsce

  • 19 marca 2019
  • Siedziba Wierzbowski Eversheds Sutherland, ul. Jasna 14/16A, Warszawa dojazd
  • 9.00 | Rejestracja i poczęstunek śniadaniowy
  • 9.30 - 12.00 | Część merytoryczna
Udział w wydarzeniu jest nieodpłatny.

Paweł Makaruk