Global menu

Our global pages

Close
 
Annamária Tóthová, Partner

Annamária Tóthová

Partner

Languages

German, English, Slovak

Practice areas

  • Environment
  • Infrastructure
  • Real estate

Practice notes

Annamária Tóthová is an attorney-at-law specialising in Enviromental law, law relating to the operation of industrial facilities, waste management, construction law and real estate law, energy law and general regulatory activities.

Before joining our office in 2006, Annamária worked for the office of Haslinger / Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH. Annamária has participated in a number of transactions, advising major multinational as well as Slovak corporations.

Annamária graduated from the Faculty of Law, Vienna University, Commerce Science, Vienna University of Economics and Business and the Faculty of Commerce, University of Economics Bratislava.

Apart from Slovak, she is fluent in German and English.


Annamária Tóthová je advokátka, ktorá sa špecializuje na oblasť práva životného prostredia, povoľovania infraštruktúrnych zámerov, práva týkajúceho sa nakladania s odpadmi a obalmi, stavebného práva a práva nehnuteľností, energetického práva a regulovaných činností.

Annamária Tóthová spolupracuje s našou advokátskou kanceláriou od roku 2006. Predtým pracovala v medzinárodnej advokátskej kancelárii Haslinger / Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH. Annamária Tóthová sa podieľala na početných transakciách, pri ktorých poskytovala právne poradenstvo významným medzinárodným a slovenským spoločnostiam.

Annamária absolvovala štúdium na Právnickej fakulte Viedenskej Univerzity a štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity vo Viedni a na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Okrem slovenského jazyka hovorí po nemecky a po anglicky.


Annamária Tóthová ist Rechtsanwältin in den Fachbereichen des Umwelt- und Infrastrukturrechts, Abfall- und Verpackungsrechts, Bau- und Liegenschaftsrecht sowie Energierecht und allgemeine Regulierungstätigkeiten.

Annamária Tóthová arbeitet mit unserer Anwaltskanzlei seit 2006 zusammen. Zuvor war sie in der internationalen Anwaltskanzlei Haslinger / Nagele & Partner Rechtsanwälte GmbH tätig.

Annamária absolvierte das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien, Studium der Handelswissenschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien und Studium der Handelswissenschaft an der Wirtschaftsuniversität Bratislava.

Neben Slowakisch spricht sie Deutsch und Englisch.