Global menu

Our global pages

Close
 
Anna Derdak, Counsel

Anna Derdak

Counsel

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Mergers and acquisitions
 • Tax planning and consultancy

Practice notes

Anna Derdak is an attorney at law and tax adviser. She heads the tax advisory practice at Wierzbowski Eversheds Sutherland. She is also a member of the M&A team.

She specializes in providing tax advice to Polish and foreign businesses, mainly on VAT and corporate income tax. She conducts tax reviews and due diligence. She represents clients in tax proceedings and administrative court proceedings. She also advises in the area of white-collar crime, particularly VAT carousel schemes, where she helps clients avoid unwitting involvement in tax fraud.

Anna has over a decade of experience providing legal advice to business. Before joining Wierzbowski Eversheds Sutherland she gained experience at leading international law firms and at one of the Big Four accounting firms.

She  works for leading companies from the real estate sector, assisting them in optimizing the property acquisition process. She advises enterprises operating in special economic zones or planning to take up such activity or amend their zone operating permit. She has an extensive practice carrying out due diligence projects, whether connected with M&A or designed to limit tax risks in the client’s operations. She supports clients in selecting the most advantageous business models.

Anna Derdak is the author of numerous legal publications and has appeared at many conferences and workshops. She is a doctoral student at the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, where her research topic is fiscal offences.

Recent projects

 • Creation of two e-tools: MDR ScanBoth (enables identification of whether a given arrangement is a tax scheme) and IP BOX Screen (enables taxpayers to identify whether they can apply the preferential rate of taxation at the rate of 5% of income from qualified intellectual property rights earned since 1 January 2019). Both tools are available on the LegalTech Platform developed by Wierzbowski Eversheds Sutherland
 • Advice at the international level for one of Europe’s leading providers of utility and delivery vehicle rental services (including short-term and long-term rental and fleet management) on restructuring its operations through sale-and-leaseback solutions
 • Advice on transfer pricing for one of Europe’s leading printing companies
 • Advice for a group of companies with a significant position in the global textile industry, supplying raw materials, semi-finished goods, and finished products, on operating in Poland under the rules in force in a special economic zone
 • Advice for one of the world’s leading manufacturers of eyeglass lenses on intra-group settlements

Anna Derdak jest radcą prawnym i doradcą podatkowym. Kieruje zespołem doradztwa podatkowego w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Jest również członkiem zespołu fuzji i przejęć.

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, głównie w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Prowadzi przeglądy podatkowe oraz due diligence. Reprezentuje klientów w postępowaniach podatkowych oraz sądowoadministracyjnych. Zajmuje się także white collar crime, ze szczególnym uwzględnieniem karuzeli podatkowej, pomagając przeciwdziałać nieświadomemu uwikłaniu w proceder oszustwa podatkowego.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed dołączeniem do Wierzbowski Eversheds Sutherland zdobywała doświadczenie w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych oraz w jednej z firm „wielkiej czwórki”.

Pracuje dla wiodących spółek z sektora nieruchomościowego, wspierając w optymalnym przeprowadzeniu procesu nabycia nieruchomości. Doradza przedsiębiorcom prowadzącym działalność w specjalnych strefach ekonomicznych, a także planującym rozpoczęcie takiej działalności lub zmianę zezwolenia na działalność strefową. Posiada bogatą praktykę przy realizacji projektów due diligence, zarówno związanych z M&A, jak i mających na celu ograniczanie ryzyk podatkowych w prowadzonej działalności. Wspiera klientów w wyborach najkorzystniejszych modeli biznesowych.

Ma na swoim koncie liczne publikacje w prasie prawniczej oraz wystąpienia podczas konferencji i szkoleń. Jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – bada tematykę przestępczości karnoskarbowej

Ostatnie projekty

 • Autorka dwóch e-narzędzi: MDR Scan - aplikacji służącej do zindentyfikowania schematów podatkowych oraz IP BOX Screen - narzędzia pomagającego ustalić, czy podatnik może skorzystać z preferencji IP Box. Oba narzędzia dostępne są na kancelaryjnej Platformie LegalTech
 • Doradztwo na szczeblu międzynarodowym dla spółki będącej europejskim liderem w sektorze wynajmu pojazdów użytkowych i dostawczych, udostępniającej różne rozwiązania z zakresu wynajmu (w tym wynajem długoterminowy, krótkoterminowy oraz zarządzanie flotą) w zakresie restrukturyzacji działalności z wykorzystaniem rozwiązań sale-and-leaseback
 • Doradztwo dla jednej z największych firm poligraficznych w Europie w zakresie cen transferowych
 • Doradztwo dla grupy spółek o istotnej pozycji na rynku światowym w przemyśle tekstylnym, specjalizującej się w dostawie zarówno surowców i towarów pośrednich, jak i produktów gotowych, w zakresie prowadzenia działalności na terytorium Polski na zasadach obowiązujących w specjalnej strefie ekonomicznej
 • Doradztwo dla światowego lidera w produkcji soczewek okularowych w zakresie rozliczeń wewnątrzgrupowych