Global menu

Our global pages

Close
 
Michaela Horváthová, Associate

Michaela Horváthová

Associate

Languages

English, German, Russian, Czech, Slovak

Practice areas

  • Commercial agreements
  • Corporate
  • Employment law
  • Executive employment issues

Practice notes

Michaela Horváthová is a junior Associate who focuses on corporate law, general commercial law and employment law.

Michaela graduated from the Faculty of Law at Charles University in Prague. She joined our team in 2017. Except Czech she speaks Slovak, English, German and Russian.


Michaela Horváthová je advokátní koncipientkou a ve své praxi se zaměřuje především na pracovní právo, všeobecné obchodní právo a právo obchodních společností.

Michaela vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V naší advokátní kanceláři působí od roku 2017. Kromě češtiny hovoří plynně slovensky, anglicky, německy a rusky.


Michaela Horváthová ist Rechtsanwaltskonzipientin, die sich in ihrer Praxis insbesondere dem Gesellschaftsrecht, dem allgemeinen Handelsrecht und dem Arbeitsrecht widmet.

Michaela absolvierte die juristische Fakultät der Karls-Universität in Prag. In unserer Anwaltskanzlei arbeitet sie seit 2017. Neben Tschechisch spricht sie auch fließend Slowakisch, Englisch, Deutsch und Russisch.