Global menu

Our global pages

Close
 
Dr. Piotr Michał Kosmęda, Of Counsel

Dr. Piotr Michał Kosmęda

Of Counsel

Languages

Polish, English, German

Practice areas

 • Real estate

Practice notes

Dr. Piotr Michał Kosmęda is an attorney-at-law on the infrastructure projects team at Eversheds Sutherland Poland. He specializes in real estate law and also handles issues of financing and restructuring.

He has 20 years of experience providing legal advice to businesses. Before joining the firm, he worked at prominent Polish and international law firms and headed the legal departments of leading commercial real estate companies. He has many years of experience as a management board member and commercial proxy, managing foreign assets of closed-end investment firms with a value of PLN 230 million.

He supports clients in real estate transactions and in development, restructuring and financing projects. Thanks to his experience as an asset manager and his education in economics, he is not just a legal advisor, but also a partner who understands business conditions and is oriented toward maximizing the client’s profit while ensuring the legal security of the transaction.

He is a Certified Commercial Investment Member of the CCIM Institute, an elite group of international real estate investment advisors.

He earned a doctorate at the Faculty of Law of the University of Silesia in Katowice, with a dissertation on the transformation of ownership of agricultural property in Poland.

Recent projects

 • Asset management, restructuring and sale of assets for a German closed-end investment fund with a value of PLN 230 million
 • Creating the legal and organizational structure for Veva sp. z o.o., a new fashion brand and online sales platform (www.veva.com.pl)  
 • Advice on acquisition of real estate of an investment fund worth over PLN 35 million
 • Advice on financing and refinancing of commercial real estate worth about EUR 30 million
 • Advice on implementation of commercial real estate construction projects with a combined value of about PLN 50 million 
 • Advice on commercialization and recommercialization of real estate with a combined contract value of about EUR 100 million

Dr Piotr Michał Kosmęda jest radcą prawnym w zespole projektów infrastrukturalnych w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w prawie nieruchomości. Zajmuje się również zagadnieniami finansowania i restrukturyzacji.

Posiada 20-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed dołączeniem do kancelarii pracował w renomowanych polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, kierował działami prawnymi wiodących firm na rynku nieruchomości komercyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako członek zarządu i prokurent zarządzający aktywami zagranicznych, zamkniętych funduszy inwestycyjnych o wartości 230 mln PLN.

Wspiera klientów w zakresie transakcji nieruchomościowych, projektów deweloperskich, restrukturyzacyjnych i finansowania. Dzięki doświadczeniu jako asset manager i wykształceniu ekonomicznemu jest nie tylko doradcą prawnym, ale partnerem, który rozumie uwarunkowania biznesu, jest zorientowany na maksymalizację zysku klienta przy zapewnieniu prawnego bezpieczeństwa transakcji.

Jest członkiem CCIM (Certified Commercial Investment Member), elitarnego grona międzynarodowych doradców inwestycyjnych na rynku nieruchomości.

Obronił doktorat na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego, pisząc pracę na temat przemian własnościowych dotyczących nieruchomości rolnych w Polsce.

Ostatnie projekty

 • Zarządzanie aktywami, restrukturyzacja i sprzedaż aktywów niemieckiego zamkniętego funduszu inwestycyjnego o wartości 230 mln PLN
 • Utworzenie ram prawnych i organizacyjnych VEVA sp. z o.o. – nowego brandu modowego i platformy sprzedaży obejmującej sklep internetowy (www.veva.com.pl)
 • Doradztwo w nabyciu nieruchomości funduszu inwestycyjnego o wartości ponad 35 mln PLN 
 • Doradztwo przy finansowaniu i refinansowaniu nieruchomości komercyjnych o wartości ok. 30 mln EUR
 • Doradztwo przy realizowaniu projektów budowy nieruchomości komercyjnych o łącznej wartości ok. 50 mln PLN
 • Doradztwo przy komercjalizacji i rekomercjalizacji nieruchomości o łącznej wartości kontraktów ok. 100 mln EUR