Global menu

Our global pages

Close
 
Dr. Aleksandra Kunkiel-Kryńska, Partner

Dr. Aleksandra Kunkiel-Kryńska

Partner

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Commercial agreements
 • Competition, EU and Trade
 • Consumer
 • Food and drink
 • Health and life sciences
 • Life sciences
 • Product liability and product recall
 • Retail

Practice notes

Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska is a partner co-heading the Commercial practice.

She specializes in consumer law. She has particular experience advising domestic and foreign clients from industries such as household appliances, audio/video devices, FMCG, textiles, furniture and cosmetics. She works for leading manufacturers, importers, distributors and retailers, providing comprehensive legal advice across the broad field of consumer law, including product safety, consumer and warranty claims as well as contract law and advertising law.

She participates in public procurement projects and also has extensive experience advising companies in their day-to-day operations.

She is the author of articles in leading Polish dailies and trade publications. She is the co-author of Unfair Clauses in Consumer Contract Law (CH Beck, 2004, 2005), the author of Methods of Harmonization of Consumer Law in the EU and Their Impact on Implementation Processes in the Member States (Wolters Kluwer, 2013), and the co-author of Consumer Law in Practice (CH Beck, 2016). She is the co-author of the blog devoted to legal aspects of manufacturing, sale, promotion and disposal of consumer products. In 2018 she was appointed as mediator and conciliator at the Center for Amicable Resolution of Food Disputes.

She speaks regularly at conferences, and also develops and conducts consumer law workshops. She is a member of the Polish Association of European Law.

She is a graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, where she completed the program at the British Law Centre in conjunction with the University of Cambridge. She held a scholarship at Erasmus University in Rotterdam and an internship at the European Commission in Brussels. She completed postgraduate studies in public procurement law at the Warsaw School of Economics. In 2012 she defended her dissertation on European consumer law at the Institute of Legal Sciences, Polish Academy of Sciences.

Recent projects

 • Advising IKEA on consumer complaints and all aspects of compliance with consumer law of the functioning of an online store selling to Polish consumers
 • Advising one of the largest manufacturers of household appliances and audio/video devices, digital cameras, computer and mobile equipment on the legality of product labeling, ongoing advertising campaigns and compliance with the warranty for defective products and guarantee rights
 • Advising manufacturers and distributors of leading clothing brands in the field of consumer relations and communications as well as the functioning of their online stores
 • Advising international IT/electronic equipment manufacturers and distributors on potential recourse claims of end retailers against former resellers resulting from the exercise of warranty rights by consumers (within the supply chain)
 • Advising a leading international automotive business on various aspects of consumer car rental contracts, including advice on assessing the contracting process and contract documents

Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska jest radcą prawnym, partnerem współkierującym praktyką Commercial w polskim Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie konsumenckim. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie dla krajowych i zagranicznych firm z branż RTV, AGD, FMCG, wyrobów tekstylnych, branży meblowej i kosmetycznej. Pracuje dla wiodących producentów, importerów, dystrybutorów i detalistów, zapewniając kompleksowe doradztwo prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa konsumenckiego, w tym w zakresie bezpieczeństwa produktów, a także roszczeń konsumenckich i gwarancyjnych oraz prawa umów i prawa reklamy. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również bieżącą obsługę spółek oraz realizację projektów dotyczących zamówień publicznych.

Dr Aleksandra Kunkiel-Kryńska ma na koncie liczne publikacje w czołowych polskich dziennikach oraz w prasie branżowej. Jest współautorką książki „Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich" (C.H. Beck, 2004,2005), autorką książki „Metody harmonizacji prawa konsumenckiego w UE i ich wpływ na procesy implementacyjne w państwach członkowskich” (Wolters Kluwer, 2013) oraz współautorką książki „Prawo konsumenckie w praktyce" (C.H. Beck, 2016).

Regularnie występuje jako prelegentka na konferencjach, prowadzi też autorskie szkolenia dotyczące prawa konsumenckiego. Jest autorką kancelaryjnego bloga W ramach regulacji >

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego. W 2018 roku została powołana na mediatora oraz koncyliatora Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów Dotyczących Żywności PFPŻ.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego, prowadzoną przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Cambridge. Była stypendystką na Uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie. Odbyła również staż w Komisji Europejskiej w Brukseli oraz ukończyła podyplomowe studia w zakresie Prawa Zamówień Publicznych w Szkole Głównej Handlowej. W 2012 roku obroniła pracę doktorską w zakresie europejskiego prawa konsumenckiego w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Ostatnie projekty

 • Doradztwo dla IKEA w zakresie skarg konsumenckich oraz dotyczące wszystkich aspektów zgodności z prawem konsumenckim funkcjonowania sklepu internetowego umożliwiającego sprzedaż dla polskich konsumentów >  
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych producentów urządzeń RTV i AGD, aparatów i kamer cyfrowych, sprzętu komputerowego i mobilnego w zakresie zgodności z prawem oznakowania produktów, prowadzonych kampanii reklamowych oraz realizacji przez konsumentów uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy oraz gwarancji
 • Doradztwo na rzecz producentów i dystrybutorów wiodących marek odzieżowych w zakresie relacji i komunikacji z konsumentami oraz funkcjonowania ich sklepów internetowych
 • Doradztwo dla międzynarodowych producentów i dystrybutorów z branży IT/sprzętu elektronicznego, dotyczące  potencjalnych roszczeń regresowych sprzedawców końcowych wobec poprzednich sprzedawców, powstałych w wyniku realizacji przez konsumentów uprawnień z tytułu rękojmi (w tzw. łańcuchach sprzedaży)
 • Doradztwo dla wiodącego międzynarodowego przedsiębiorcy z branży samochodowej dotyczące różnych aspektów zawierania z konsumentami umów najmu samochodów, w tym doradztwo dotyczące oceny procesu zawierania umów i dokumentów umownych