Global menu

Our global pages

Close
 
Michał Markowski, Partner

Michał Markowski

Partner

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Banking and finance
 • Crypto assets
 • Financial services and markets regulation
 • Mergers and acquisitions
 • Payment systems and digital commerce
 • Project and infrastructure finance
 • Real estate finance
 • Real estate investment
 • Restructuring and insolvency

Practice notes

Michał Markowski is a partner heading the banking and finance team at Eversheds Sutherland Poland. He specializes in project finance. He advises on credit transactions (commercial and residential real estate finance, acquisition finance, including syndicated loans), bond issues, leasing transactions, real property sales and M&A transactions.

Michał has been advising businesses for over 10 years. Prior to joining Eversheds Sutherland Poland he worked with other leading international law firms and was in-house counsel at one of Poland’s largest energy groups.

He earned an LL.M. in commercial law at Edinburgh Law School and completed studies in real property valuation at the University of Warsaw.

Recent project

 • Advising a consortium of German banks in a financing transaction for the purchase and construction of a portfolio of solar farms (financing value of approx. EUR 100 million)
 • Advising a consortium of British banks in a project involving the accession to financing of companies from a Polish capital group 
 • Advising a Polish bank on a financing transaction for the construction of a warehouse and logistics center in Olsztyn
 • Advising a local government unit on concluding a bond issue program agreement 
 • Advising the Polish Ministry of Finance and the Polish Financial Supervision Authority in a project aimed at developing innovative financial services in Poland
 • Advising the Polish power exchange on implementation of MiFID II (in consortium with PwC and Areto)
 • Advising a consortium of two Polish banks in connection with loans to three Polish borrowers for refinancing of debt incurred by the borrowers for acquisition of shopping centers in Poland (portfolio financing)
 • Advising a consortium of two Polish banks on refinancing by a Polish real estate developer of existing debt under bonds issued to finance construction of one of Poland’s tallest commercial/residential towers, in Wrocław
 • Advising a consortium of two Polish banks on financing for a Polish SPV company belonging to an American capital group for construction of a residential building in Warsaw (about 800 apartments)
 • Advising a consortium of Polish banks on comprehensive multi-stage restructuring in the borrower’s capital group involving the sale of all the borrower’s assets to a new entity
 • Advising a Polish bank on financing for a Polish SPV company belonging to an American capital group for construction of a shopping center in Ełk

Michał Markowski jest radcą prawnym, partnerem kierującym praktyką bankowości i finansów w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji finansowania inwestycji. Doradza przy transakcjach kredytowych (finansowaniach nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, acquisition finance, w tym kredytach konsorcjalnych). Zajmuje się także transakcjami emisji papierów dłużnych, transakcjami leasingu, sprzedaży nieruchomości oraz transakcjami M&A.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland współpracował z wiodącymi międzynarodowymi kancelariami prawniczymi, był również prawnikiem in-house w spółce należącej do największej polskiej grupy energetycznej.

Ukończył podyplomowe studia na wydziale prawa Uniwersytetu w Edynburgu (LL.M. in Commercial Law), a także studia z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego na Uniwersytecie Warszawskim.

Ostatnie projekty

 • Doradztwo na rzecz konsorcjum niemieckich banków w transakcji finansowania nabycia i budowy portfolio farm fotowoltaicznych (wartość finansowania ok. 100 mln euro)
 • Doradztwo na rzecz konsorcjum brytyjskich banków w projekcie polegającym na przystąpieniu do finansowania spółek z polskiej grupy kapitałowej
 • Doradztwo na rzecz polskiego banku w transakcji finansowania budowy centrum magazynowo-logistycznego w Olsztynie
 • Doradztwo na rzecz jednostki samorządu terytorialnego przy zawarciu umowy programu emisji obligacji
 • Doradztwo dla Ministerstwa Finansów i UKNF w projekcie mającym na celu ustanowienie ram prawnych oraz technologicznych dla rozwoju sektora FinTech oraz SupTech w Polsce
 • Doradztwo polskiej giełdzie towarowej w związku z wdrożeniem pakietu MIFID II (w ramach konsorcjum z PwC i firmą Areto)
 • Doradztwo konsorcjum składającemu się z dwóch polskich banków w związku z kredytami udzielonymi trzem kredytobiorcom, przeznaczonymi na refinansowanie zadłużenia zaciągniętego przez kredytobiorców w związku z nabyciem centrów handlowych zlokalizowanych w Polsce (finansowanie portfolio)
 • Doradztwo konsorcjum składającemu się z dwóch polskich banków w związku z finansowaniem udzielonym polskiej spółce deweloperskiej, przeznaczonym na refinansowanie istniejącego zadłużenia spółki wynikającego z obligacji wyemitowanych przez spółkę w celu sfinansowania budowy we Wrocławiu jednego z najwyższych budynków biurowych w Polsce
 • Doradztwo konsorcjum składającemu się z dwóch polskich banków w związku z finansowaniem udzielonym spółce celowej należącej do amerykańskiej grupy kapitałowej, przeznaczonym na budowę budynku mieszkaniowego w Warszawie, obejmującego około 800 mieszkań
 • Doradztwo konsorcjum polskich banków w zakresie wieloetapowej restrukturyzacji w ramach grupy kapitałowej kredytobiorcy, obejmującej sprzedaż całego przedsiębiorstwa kredytobiorcy do nowego podmiotu
 • Doradztwo polskiemu bankowi w związku z finansowaniem udzielonym spółce celowej należącej do amerykańskiej grupy deweloperskiej, przeznaczonym na finansowanie kosztów budowy centrum handlowego w Ełku