Global menu

Our global pages

Close
 
Mária Sadloňová, Senior Associate

Mária Sadloňová

Senior Associate

Languages

Slovak, English

Practice areas

  • Environment
  • Litigation and dispute management
  • Real estate

Practice notes

Mária Sadloňová is an attorney-at-law specialising in real estate law, administrative law, litigation, waste management and energy.

She joined the firm in 2015. Previously, she worked in other renowned Slovak law firms as an articled clerk.

A graduate of the Janko Jesenský Faculty of Law at Danubius University in Sládkovičovo, she has been a member of the Slovak Bar Association since 2017. In addition to Slovak, she also speaks English.


Mária Sadloňová je advokátka, ktorá sa vo svojej praxi venuje najmä právu nehnuteľností, správnemu právu, súdnym sporom, odpadovému hospodárstvu a energetike.

Mária spolupracuje s advokátskou kanceláriou od roku 2015. Predtým pôsobila v iných renomovaných slovenských advokátskych kanceláriách ako koncipientka.

Mária je absolventkou Fakulty práva Janka Jesenského Vysokej školy v Sládkovičove. Od roku 2017 je členkou Slovenskej advokátskej komory. Okrem slovenčiny ovláda anglický jazyk.


Mária Sadloňová ist Rechtsanwältin, die sich in ihrer Praxis insbesondere den Bereichen Immobilienrecht, Verwaltungsrecht, Prozessführung, Abfallwirtschaft und Energie widmet.

Mária kooperiert mit der Anwaltskanzlei seit 2015. Zuvor war sie in anderen renommierten slowakischen Anwaltskanzleien als Konzipientin tätig.

Maria ist Absolventin der Janko Jesensky Fakultät für Recht an der Hochschule in Sládkovičovo. Seit 2017 ist sie Mitglied der Slowakischen Anwaltskammer. Sie spricht neben Slowakisch auch Englisch.