Global menu

Our global pages

Close
 
Martina Šumavská, Senior Associate

Martina Šumavská

Senior Associate

Practice areas

  • Employment law
  • Employment litigation and dispute resolution
  • Global mobility and immigration

Practice notes

Martina Šumavská is an attorney who focuses especially on the areas of labour law, immigration law, administrative law and commercial law. She also has experience with litigation.

A graduate of the Faculty of Law at the University of West Bohemia in Pilsen, Martina also studied at the Universidad Pablo de Olavide in Seville. She has been working with our office since 2014. In addition to Czech she also speaks English and Spanish.


Martina Šumavská je advokátkou, která se ve své praxi zaměřuje zejména na oblast pracovního práva, cizineckého práva, správního práva a obchodního práva. Zkušenosti má rovněž v oblasti soudních sporů.

Martina Šumavská vystudovala Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni a studovala také na Universidad Pablo de Olavide
v Seville. S naší advokátní kanceláří spolupracuje od roku 2014. Kromě češtiny hovoří anglicky a španělsky.


Die Rechtsanwältin Martina Šumavská befasst sich in ihrer Praxis insbesondere mit den Bereichen Arbeitsrecht, Ausländerrecht, Verwaltungsrecht und Handelsrecht. Sie verfügt auch über Erfahrungen mit gerichtlichen Streitigkeiten.

Martina Šumavská hat an der Juristischen Fakultät der Westböhmischen Universität in Pilsen sowie an der Universidad Pablo de Olavide in Sevilla studiert. Mit unserer Anwaltskanzlei arbeitet sie seit 2014 zusammen. Neben Tschechisch spricht sie Englisch und Spanisch.