Global menu

Our global pages

Close
 
Mateusz Dereszyński, Partner

Mateusz Dereszyński

Partner

Languages

Polish, English

Practice areas

 • Banking and finance

Practice notes

Mateusz Dereszyński is a Partner heading the Banking & Finance practice at Eversheds Sutherland Poland.

He specializes in providing transactional advice on debt financing to domestic and international clients, in all matters related to financing and banking. Mateusz has more than 18 years of experience in legal advisory for business.

Prior to joining Eversheds Sutherland, he worked for 15 years in the banking and finance team of a leading international law firm, where he led the real estate finance practice. He supports clients, in particular, in real estate, corporate and acquisition financing transactions, acting for both financing parties and sponsors. His experience also includes structured financing and RES projects.

He has extensive expertise in debt securitization and debt securities issuance. Mateusz participated in the pioneering implementation of one of the first major PPP projects in Poland for the construction and operation of a waste incineration plant in Poznan.

For many years, Mateusz has been recommended by prestigious legal rankings (Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 EMEA).

Mateusz graduated in law from University of Gdańsk.

Selected projects

 • Advising a consortium of Polish banks on a cross-border and domestic acquisition and investment facility for a leading insurance broker in Poland. 
 • Advising Ghelamco on the financing and subsequent refinancing of the Warsaw Spire - a complex of neo-modern office buildings in Warsaw, Poland. 
 • Advising a Polish bank on the financing of the construction of the Koneser Praga Center in Warsaw developed by Liebrecht and Wood Group and BBI S.A. 
 • Advising a consortium of Polish banks on corporate financing to Barlinek S.A. 
 • Advising a consortium of Polish banks on the financing of Maspex S.A.'s acquisition of Agros-Nova. 
 • Advising a Polish bank on a lombard loan (loan against pledged securities), secured by shares of four companies listed on the Warsaw Stock Exchange.
 • Advising two Polish banks on the financing of the construction of a portfolio of wind farms in Poland for an investor based in Greece. 

Mateusz Dereszyński jest radcą prawnym i partnerem kierującym praktyką bankowości i finansów w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w doradztwie transakcyjnym w zakresie finansowania dłużnego na rzecz krajowych i międzynarodowych klientów, we wszystkich sprawach powiązanych z finansowaniem i bankowością. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu.

Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland przez 15 lat pracował w zespole bankowości i finansów jednej z wiodących międzynarodowych firm prawniczych, gdzie kierował praktyką finansowań nieruchomościowych. Wspiera klientów w szczególności w zakresie finansowań nieruchomościowych, finansowań korporacyjnych oraz akwizycyjnych, działając zarówno na rzecz stron finansowania, jak i sponsorów.

Jego doświadczenie obejmuje też finansowania strukturyzowane oraz projekty OZE. Posiada bogatą praktykę w zakresie sekurytyzacji wierzytelności oraz emisji dłużnych papierów wartościowych. Uczestniczył w pionierskiej realizacji jednego z pierwszych dużych projektów PPP w Polsce w zakresie budowy i eksploatacji spalarni odpadów w Poznaniu.

Od wielu lat rekomendowany jest przez prestiżowe informatory prawnicze (Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500 EMEA).

Ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim.

Wybrane projekty

 • Doradztwo na rzecz konsorcjum polskich banków przy finansowaniu korporacyjnym i akwizycyjnym na rzecz wiodącej multiagencji ubezpieczeniowej w Polsce. 
 • Doradztwo na rzecz Ghelamco Group przy finansowaniu budowy kompleksu budynków biurowych „Warsaw Spire” w Warszawie.
 • Doradztwo na rzecz polskiego banku przy finansowaniu budowy kompleksu biurowo-mieszkalnego „Centrum Praskie Koneser” w Warszawie, realizowanego przez Liebrecht & wooD oraz BBI S.A. 
 • Doradztwo na rzecz konsorcjum polskich banków przy finansowaniu korporacyjnym na rzecz Barlinek S.A. 
 • Doradztwo na rzecz konsorcjum polskich banków przy finansowaniu nabycia Agros-Nova przez Maspex S.A. 
 • Doradztwo na rzecz polskiego banku w zakresie udzielenia pożyczki lombardowej, zabezpieczonej akcjami czterech spółek notowanych na GPW w Warszawie. 
 • Doradztwo na rzecz dwóch polskich banków w zakresie finansowania budowy portfela farm wiatrowych w Polsce na rzecz inwestora z siedzibą w Grecji.