Global menu

Our global pages

Close
 
Błażej Grochowski, Senior Associate

Błażej Grochowski

Senior Associate

Practice areas

 • Consumer
 • Food and drink
 • Health and life sciences
 • Product liability and product recall
 • Retail

Practice notes

Błażej Grochowski is an attorney-at-law in the Commercial team at Eversheds Sutherland Poland.

He specializes in contractual, regulatory and consumer aspects of products trading, including FMCG, electronics and clothing, as well as sensitive goods (medicinal products and medical devices). He supports businesses in negotiation and drafting of supply, sales and service agreements and security for contract performance. He prepares analyses on marketing requirements, particularly issues of product quality and safety.

Błażej advises on aspects of businesses’ dealings with consumers, including such areas as regulation of e-commerce, the internet of things, promotions, and post-sale product liability, particularly warranty and guarantee claims. He also handles issues of clinical trials and legal aspects of new technologies in the healthcare system, particularly telemedicine and personalized medicine.

He co-authors the blog devoted to legal aspects of manufacturing, sale, promotion and disposal of consumer products.

Błażej graduated from Law and Administration Faculty at the University of Warsaw.

Recent projects

 • Ongoing advisory on matters related to negotiations and conclusion of framework sales contracts and collateral arrangements and on regulatory queries related to placement of products on the market for one of the biggest manufacturers and distributors of consumer electronics
 • Advising manufacturer and international distributor of clothes on e-commerce queries and B2C communication
 • Advising a pharmaceutical company on contractual issues related to the sale of medicinal products from abroad to Polish pharmacies in the DTP system
 • Advising on regulatory and commercial aspects of a distant sale of sensitive products, including medicinal products and medical devices
 • Drafting analysis on queries related to placement on the market of personal protective equipment and medical devices, essential during SARS-CoV-2 pandemic


Błażej Grochowski jest adwokatem w zespole Commercial w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w kontraktowych, regulacyjnych oraz konsumenckich aspektach obrotu produktami, m.in. FMCG, elektroniką użytkową oraz odzieżą, a także produktami sensytywnymi (wyrobami medycznym i produktami leczniczymi). Wspiera przedsiębiorców w przygotowaniu oraz negocjacjach umów dostaw, sprzedaży i świadczenia usług oraz zabezpieczeń wykonania takich umów. Przygotowuje analizy związane z wymogami wprowadzenia do obrotu, w szczególności dotyczące kwestii bezpieczeństwa i jakości produktu.

Doradza w aspektach prawnych relacji przedsiębiorców z konsumentami, w tym w zakresie regulacji e-commerce, IoT, promocji oraz odpowiedzialności posprzedażowej za produkt, w szczególności w przypadku roszczeń z rękojmi i gwarancji. Zajmuje się również zagadnieniami dotyczącymi badań klinicznych oraz prawnymi aspektami wykorzystania nowych technologii w systemie ochrony zdrowia, w szczególności telemedycyną oraz medycyną personalizowaną.

Współtworzy kancelaryjnego bloga W ramach regulacji >

 Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ostatnie projekty 

 • Bieżące wsparcie jednego z największych producentów i dystrybutorów konsumenckiej elektroniki użytkowej w sprawach związanych z negocjacjami i zawarciem umów ramowych sprzedaży oraz zabezpieczenia terminowych płatności wynikających z wykonywania tych umów, a także kwestiach dotyczących regulacyjnych wymogów związanych z wprowadzeniem do obrotu produktów konsumenckiej elektroniki użytkowej
 • Wsparcie producenta i międzynarodowego dystrybutora odzieży w zagadnieniach związanych z e-commerce oraz komunikacji z konsumentami
 • Doradztwo dla firmy farmaceutycznej w zakresie kwestii kontraktowych związanych ze sprzedażą do polskich aptek produktów leczniczych z zagranicy w systemie DTP
 • Wsparcie przedsiębiorcy oferującego apteczną sprzedaż na odległość w zakresie regulacyjnych oraz handlowych aspektów związanych ze sprzedażą na odległość produktów sensytywnych, takich jak produkty lecznicze i wyroby medyczne
 • Przygotowanie analizy dotyczącej wymogów związanych z wprowadzeniem do obrotu środków ochrony indywidualnej i wyrobów medycznych, niezbędnych podczas pandemii SARS-CoV-2