Global menu

Our global pages

Close
 
Ewa Szlachetka, Managing Partner

Ewa Szlachetka

Managing Partner

Languages

Polish, English

Practice areas

  • Banking and finance
  • Capital market law
  • Corporate
  • Mergers and acquisitions

Practice notes

Ewa Szlachetka is Co-Managing Partner at Wierzbowski Eversheds Sutherland. She heads the M&A and capital markets practices.

She specializes in corporate law and M&A transactions, including acquisitions of public companies and restructuring of capital groups. She also handles transactions by private equity and venture capital funds. She has nearly 20 years of experience advising business clients at renowned law firms.

She is the author of numerous publications and a speaker at conferences and workshops on corporate law and capital markets, including acquisitions of public companies and methods of defense against hostile takeovers.

She is a law graduate of Adam Mickiewicz University in Poznań and completed the course of study at the British Law Centre, conducted by the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw in conjunction with the University of Cambridge. She also completed with distinction postgraduate studies in international commercial law at the University of Kent in the UK.

Ewa Szlachetka is a recognized expert enjoying the trust of clients, as confirmed by prestigious legal rankings such as Legal 500 EMEA and IFLR 1000, which have recommended Ewa for years in her leading practice areas.

Recent projects


Ewa Szlachetka jest adwokatem, partnerem współzarządzającym kancelarią Wierzbowski Eversheds Sutherland. Kieruje zespołem fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych.  

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, obsłudze prawnej transakcji fuzji i przejęć, w tym przejęć spółek publicznych oraz w restrukturyzacji grup kapitałowych. Obsługuje również transakcje prowadzone przez fundusze typu private equity i venture capital. Ma prawie 20 lat doświadczenia zawodowego w doradztwie dla biznesu, zdobytego w pracy w renomowanych kancelariach prawnych.

Jest autorką licznych publikacji oraz prelegentką na konferencjach i warsztatach poświęconych zagadnieniom prawa spółek oraz rynków kapitałowych, w tym przejęciom spółek publicznych oraz metodom obrony przed wrogim przejęciem.

Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz absolwentką studiów w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego prowadzonych przy WPiA Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe w zakresie międzynarodowego prawa handlowego na Uniwersytecie Kent w Canterbury w Wielkiej Brytanii.

Ewa Szlachetka jest cenionym ekspertem cieszącym się zaufaniem klientów, co potwierdzają m.in. prestiżowe rankingi prawnicze, jak Legal 500 EMEA oraz IFLR 1000, które od lat rekomendują ją w wiodących obszarach jej działalności.

Ostatnie projekty